19.09.2018 година

Објавен редовниот конкурс за учениците од основите и средните училишта по повод Светскиот ден на штедењето и Светскиот ден на осигурувањето

Прочитај повеќе..

12.09.2018 година

Одржана редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ

Прочитај повеќе..

07.09.2018 година

Одржана шестата седница на Комитетот за финансиската стабилност

Прочитај повеќе..

06.09.2018 година

Издадена и пуштена во оптек нова серија ковани пари за колекционерски цели

Прочитај повеќе..

05.09.2018 година

Гувернерката на НБРМ учествува на Финансискиот форум на Еурофи во Виена

Прочитај повеќе..

Позначајни движења во платниот биланс, движењата кај каматните стапки на банките и штедилниците и движењата кај останатите финансиски институции (ОФИ)

Прочитај повеќе..

16.08.2018 година

Влијанието на состојбите во Турција врз глобалната и домашната економија

Прочитај повеќе..

15.08.2018 година

КОМП: Основната каматна стапка намалена за 0,25 процентни поени и е на ниво од 2,75%

Прочитај повеќе..

Редовна аукција за продажба на благајнички записи, 15 август 2018 година

Прочитај повеќе..

09.08.2018 година

Усвоен Извештајот за финансиската стабилност во Република Македонија во 2017 година и донесена нова Одлука за методологијата за управување со кредитниот ризик

Прочитај повеќе..

31.07.2018 година

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците

Прочитај повеќе..

26.07.2018

Усвоен Кварталниот извештај на НБРМ

Одржана редовна седница на Советот на НБРМ

Прочитај повеќе..

НОВО: Усогласување на монетарната статистика, статистиката на останатите финансиски институции и статистиката на каматните стапки со најновите меѓународни и европски стандарди

Прочитај повеќе..

Скопје, 11.07.2018 година

Одржана редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ

Прочитај повеќе..

Издадени и пуштени во оптек нови ковани пари за колекционерски цели

Прочитај повеќе..