8.11.2018 година

Гувернерката на НБРМ учествува на претставувањето на најновиот Регионален економски преглед за Европа на ММФ

Прочитај повеќе..

Презентација на тема: Ревизија на макроекономските проекции – ноември 2018

Прочитај повеќе..

1.11.2018 година

Усвоен Кварталниот извештај ‒ ноември 2018 година и макроекономските проекции за периодот 2018-2021 година

Одржана редовна седница на Советот на НБРМ

Прочитај повеќе..

31.10.2018

Учество на гувернерката на НБРМ на Конференцијата на тема „Поттикнување економски раст преку развој на човечкиот капитал во земјите од Западен Балкан“

Прочитај повеќе..

31.10.2018 година

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците

Прочитај повеќе..

30.10.2018 година

Гувернерката на НБРМ: „Во последните 10 години, вкупните депозити растат со стапка од околу 8%, во просек, на годишно ниво“

Прочитај повеќе..

25.10.2018 година

Усвоен Извештајот за ризиците во банкарскиот систем во Република Македонија во вториот квартал од 2018 година

Одржана редовна седница на Советот на НБРМ

Прочитај повеќе..

24.10.2018 година

Учество на гувернерката на НБРМ на дебатен форум организиран од Институтот за бизнис и менаџмент „Хајделберг“

Прочитај повеќе..

22.10.2018 година

Емилија Нацевска и Ана Митреска се именувани за вицегувернери на НБРМ

Прочитај повеќе..

19.10.2018 година

Народната банка на Република Македонија е домаќин на семинар организиран од страна на Европскиот банкарски орган и Европската банка за обнова и развој на тема: „Справување со нефункционалните кредити во ЕУ: регулаторни и супервизорски активности“

Прочитај повеќе..

17.10.2018

Учество на гувернерката на НБРМ на настан по повод европскиот ден на статистиката

Прочитај повеќе..

14.10.2018 година

Гувернерката на НБРМ оствари средби со високи претставници на ММФ и Светската банка

Прочитај повеќе..

11.10.2018 година

Гувернерката Ангеловска-Бежоска и министерот за финансии Тевдовски на Годишните средби на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка

Прочитај повеќе..

Редовна аукција за продажба на благајнички записи, 10 октомври 2018 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 10.10.2018 година

Одржана редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ

Прочитај повеќе..

5.10.2018 година

Учество на гувернерката на Народната банка на научна конференција на МАНУ во Охрид

Прочитај повеќе..

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците, промени кај надворешниот долг, надворешните побарувања и меѓународната инвестициска позиција и ревизија на податоците во екстерната статистика за 2016 и 2017 година

Прочитај повеќе..

26.9.2018 година

Одржана 30. сесија на Клубот на истражувачи

Презентирани два истражувачки труда

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 26.9.2018 година

Не постојат причини, ниту пак каква било потреба да се отвораат дебати за евентуална девалвација на денарот

Прочитај повеќе..