Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 15.02.2018

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 14.02.2018

Komitetit për Politikë Operative Monetare të BPRM-së zhvilloi mbledhjen e tij të rregullt

Më shumë..

Ankandi i rregullt për shitje të bonove të bankës qendrore, 14 shkurt 2018

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 13.02.2018

Banka Popullore shpall Konkurs për krijimin e një loje edukative (aplikacion për ueb/celularë)

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 12.02.2018

Konferencë ndërkombëtare e nivelit të lartë për politikë monetare dhe menaxhim me mjete finanicare, 16 shkurt 2018

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 09.02.2018

Banka Popullore emetoi dhe lëshoi në qarkullim monedha për koleksionim

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 08.02.2018

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 01.02.2018

Këshilli i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë zhvilloi mbledhjen e tij të dytë

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 31.01.2018

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 25.01.2018

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 23.01.2018

Prezantim për kanalin e ri të pagesave ndërkufitare në euro

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 18.01.2018

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 11.01.2018

Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë (BPRM), në bashkëpunim me Fondin Evropian për Evropën Juglindore (EFSE DF), përgatitën dy broshura edukative të destinuara për popullatën e re në vend

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 11.01.2018

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 10.01.2018

Komitetit për Politikë Operative Monetare të BPRM-së zhvilloi mbledhjen e tij të rregullt në të cilën u shqyrtuan gjendjet ekonomike në vend, zhvillimet në tregjet financiare ndërkombëtare dhe të vendit si dhe treguesit për ekonominë e vendit

Më shumë..

Ankandi i rregullt i bonove të bankës qendrore, 10.01.2018

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 04.01.2018

Depozita të disponueshme për shtatë ditë

Më shumë..