Guvernatori i BPRM-së dhe Ministri i Financave në vizitë pune në Bruksel

Në kuadër të Dialogut Ekonomik-Financiar midis BE-së, Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë

Më shumë..

Seminar për bankierë të rinj dhe të ardhshëm me Guvernatorin e BPRM-së

Më shumë..

D-r Anita Angelovska-Bezhoska mori postin e Guvernatorit të BPRM-së

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 17.05.2018

Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë ishte nikoqire e përfaqësuesve të Bankës Popullore Kroate.

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 14.05.2018

Nesër hynë në qarkullim paratë e para të polimerit plastik në Republikën e Maqedonisë

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 11.05.2018

Filluan Ditët e Edukimit Financiar

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 10.05.2018

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 09.05.2018

Komitetit për Politikë Operative Monetare të BPRM-së zhvilloi mbledhjen e tij të rregullt

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 09.05.2018

Guvernatori Bogov kryesoi mbledhjen vjetore të Bordit Drejtues të Organizatës Rajonale Ndërkombëtare CEF

Më shumë..

Ankandi i rregullt për shitje të bonove të bankës qendrore, 9 maj 2018

Më shumë..

Prezantimi i Anita Angelovska-Bezhoska, Viceguvernatore e BPRM-së, Projeksionet më të reja makroekonomike, maj 2018

(vetëm në gjuhën angleze)

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 03.05.2018

Këshilli i Bankës Popullore zhvilloi mbledhjen e tij të nëntë në të cilën u shqyrtua Raporti i fundit Tremujor dhe revizioni i projeksioneve makroekonomike deri në fund të vitit 2019

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 03.05.2018

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 28.04.2018

Informacione të rëndësishme në lidhje me hyrjen në qarkullim të kartëmonedhave plastike-polimer me vlerë nominale 10 dhe 50 denarë

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 27.04.2018

Vazhdon seria e vlerësimeve pozitive nga KE-ja për drejtimin e politikës monetare

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 26.04.2018

Këshilli i BPRM-së zhvilloi mbledhjen e tij të rregullt. U miratua Raporti vjetor për vitin 2017.

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 13.04.2018

Përfundoi pjesa punuese e Konferencës së shtatë vjetore hulumtuese të Bankës Popullore

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 12.04.2018

Dita e parë punuese e Konferencës së shtatë vjetore hulumtuese përfundoi me sukses

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 12.04.2018

Filloi Konferenca e shtatë vjetore hulumtuese

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 11.04.2018

Komitetit për Politikë Operative Monetare të BPRM-së zhvilloi mbledhjen e tij të rregullt

Më shumë..