19.07.2018

RISI: Harmonizimi i statistikës monetare, statistikës së institucioneve tjera financiare dhe statistikës së normave të interesit me standardet më të reja ndërkombëtare dhe evropiane

Më shumë..

Emetohen dhe lëshohen në qarkullim monedha të reja për koleksionim

Më shumë..

Takim i përbashkët i përfaqësuesve të anëtareve të Odës Ekonomike të Maqedonisë me Guvernatoren e BPRM-së

Më shumë..

Guvernatorja e BPRM-së në Konferencën Vjetore dhe në Asamblenë e Përgjithshme Vjetore të BIS-it

Më shumë..

Guvernatorja e BPRM-së në Forumin e Bankingut Qendror të BQE-së

Më shumë..

CEF me përkrahje për BPRM-në: Mbahet ueb-konferenca ndërkombëtare “Përfshirja financiare dhe roli i sistemeve për pagesa”

Më shumë..

Mbahet Sesioni i 29-të i Klubit të Hulumtuesve

Prezantohen dy punime hulumtuese

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 13.06.2018

Më shumë..

Ankandi i rregullt për shitje të bonove të bankës qendrore, 13 qershor 2018

Më shumë..

Njoftim për shtyp, 13.06.2018

Komitetit për Politikë Operative Monetare i BPRM-së zhvilloi mbledhjen e tij të rregullt

Më shumë..

BPRM publikon një botim të ri edukativ për më të rinjtë

“Novela grafike me Denarin” - përmbledhje prej 15 tregimeve grafike edukative, koncepti i të cilave mundëson lexim interaktiv

Më shumë..

Guvernatorja e BPRM-së dhe Ministri i Financave në takim në Konstituencën e FMN-së dhe Bankën Botërore

Më shumë..

Përfundoi me sukses Konferenca e 11-të e BPRM-së për pagesa dhe infrastrukturë të tregut

Më shumë..

Filloi Konferenca e 11-të e BPRM-së për pagesa dhe infrastrukturë të tregut

Më shumë..

Nesër fillon Konferenca e 11-të e BPRM-së për pagesa dhe infrastrukturë të tregut

Më shumë..

Përfundoi me sukses Forumi i Katërt për TI nën organizimin e BPRM-së

Më shumë..

Miratohet Plani Strategjik dhe Programi për aktivitet hulumtues i BPRM-së për periudhën e ardhshme trevjeçare.

Këshilli i BPRM-së zhvilloi mbledhjen e tij të rregullt

Më shumë..

Shkup, 29.05.2018

BPRM-ja realizoi punëtori njëditore për FinTech

Me mbështetjen e Fondit për Zhvillimin e Fondit Evropian për Evropën Juglindore (EFSE DF)

Më shumë..

Guvernatori i BPRM-së dhe Ministri i Financave morën pjesë në Dialogun e Ministrave midis BE-së dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë.

Më shumë..

Takim me Kryetarin e Republikës së Maqedonisë, Prof. Dr. Gjorge Ivanov

Kryetari Ivanov uron D-r Angelovska Bezhoskën për emërimin e saj Guvernator të Banës Popullore.

Më shumë..