19.10.2018

Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë është nikoqire e seminarit të organizuar nga Autoriteti Bankar Evropian dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim me temë: “Trajtimi i kredive me probleme në BE: aktivitete rregullatore dhe mbikëqyrëse”

Më shumë..

17.10.2018

Pjesëmarrja e guverntaores së BPRM-së në ngjarjen me rastin e Ditës Evropiane të Statistikës

Më shumë..

14.10.2018

Guvernatorja e BPRM-së takohet me përfaqësues të lartë të FMN-së dhe Bankës Botërore

Më shumë..

11.10.2018

Guvernatorja Anegelovska-Bezhoska dhe Ministri i Financave Tevdovski në Takimet vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore

Më shumë..

10.10.2018

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të BPRM-së

Më shumë..

05.10.2018

Pjesëmarrja e guvernatores së Bankës Qendrore në konferencën shkencore të Akademisë Maqedonase të Shkencave dhe Arteve në Ohër

Më shumë..

27.09.2018

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të BPRM-së

Më shumë..

27.09.2018

Mbahet Sesioni i 30-të i Klubit të Hulumtuesve

Më shumë..

19.09.2018

Shpallet konkursi i rregullt për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme me rastin e Ditës Botërore të Kursimit dhe Ditës Botërore të Sigurimit

Më shumë..

13.09.2018

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 13.09.2018

Më shumë..

12.09.2018

Ankandi i rregullt për shitje të bonove të bankës qendrore, 12 shtator 2018

Më shumë..

12.09.2018

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të NBRM-së

Më shumë..

07.09.2018

Mbahet mbledhja e gjashtë e Komitetit për Stabilitet Financiar

Më shumë..

06.09.2018

Emetohet dhe lëshohet në qarkullim seria e re e monedhave për koleksionim

Më shumë..

05.09.2018

Guvernatorja e BPRM-së merr pjesë në Forumin Financiar Eurofi në Vjenë

Më shumë..

16.08.2018

Ndikimi i situatës në Turqi mbi ekonominë globale dhe të vendit

Më shumë..

15.08.2018

KPOM: Norma bazë e interesit është zvogëluar për 0,25 pikë përqindjeje dhe është në nivelin e 2,75%

Më shumë..

09.08.2018

Miratohet Raporti për stabilitet financiar në Republikën e Maqedonisë në vitin 2017 dhe miratohet Vendim i ri për metodologjinë e menaxhimit me riskun e kredisë

Më shumë..

Miratohet Raporti tremujor i BPRM-së

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të BPRM-së

Më shumë..