Соопштение на НБРМ, 21.4.2017 година

Монетарни движења во Република Македонија: март 2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 12.4.2017 година

Cедница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ

Прочитај повеќе..

Скопје, 12.4.2017 година

Редовна аукција за продажба на благајнички записи, 12.4.2017

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 4.4.2017 година

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека ќе ja организира Шестата меѓународна истражувачка конференција насловена како: Централното банкарство во услови на продолжена глобална неизвесност: Најновите лекции додека се бара „новата нормала“

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 31.3.2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 31.3.2017 година

Информација за движењата во платниот промет во 2016 година

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 20 - 24 март 2017

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 30.3.2017 година

Шестата меѓународна истражувачка конференција: Централното банкарство во услови на продолжена глобална неизвесност: Најновите лекции додека се бара „новата нормала“

Прочитај повеќе..

Скопје, 30.3.2017 година

Расположливи депозити на седум дена, 29.3.2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 28.3.2017 година

Од почетокот на 2017 година, во Народната банка на Република Македонија почна да работи системот за прекугранични плаќања во евра, преку поврзување на Македонскиот интербанкарски платен систем (МИПС) со платниот систем ТАРГЕТ 2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 27.3.2017

Глобалната недела на парите (27 март ‒ 2 април 2017 година)

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 22.3.2017 година

Народната банка реализира проект за електронско банкарство за извршување на платниот промет со странство за потребите на државата и државните органи

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 21.3.2017 година

Монетарни движења во Република Македонија: февруари 2017 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 15.3.2017 година

Расположливи депозити на седум дена, 15.3.2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 15.3.2017 година

На 14 март 2017 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..