Соопштение на НБРМ, 6.6.2017

На 1 јуни во Народната банка се одржа 25 сесија на Клубот на истражувачи

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 31.05.2017

Народната банка укажува дека според важечката регулатива во Република Македонија вложувањето од страна на правните и физичките лица резиденти на РМ во виртуелни или крипто валути не е дозволено

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 31.05.2017

Позначајни движења во платниот биланс, каматните стапки на банките и штедилниците и кај останатите финансиски институции (ОФИ)

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 25.05.2017 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата седница, на која беа усвоени Кварталниот извештај и макроекономските проекции до крајот на 2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 11.5.2017

Со финансиската едукација, граѓаните до здрави одлуки и поквалитетно живеење

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 10.5.2017 година

На 9 мај 2017 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 26.4.2017 година

Денеска го одбележуваме јубилејот 25 години од монетарното осамостојување на Република Македонија

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 17 - 21 април 2017

Прочитај повеќе..