Соопштение на НБРМ, 27.07.2017

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата седма седница

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 21.07.2017

Од јули 2017 година Народната банка на Република Македонија ќе започне со објавување на нови детални прегледи за состојбата на вложувањата на резиденти во странски хартии од вредност

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 21.07.2017

Монетарни движења во Република Македонија: јуни 2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 12.07.2017

На 11 јули 2017 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика.

Прочитај повеќе..

Соопштение од гувернерот на НБРМ, 03.07.2017

Доставен предлог до Собранието на Република Македонија за именување на вицегувернер на НБРМ

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 30.06.2017

Позначајни движења во платниот биланс, кај каматните стапки на банките и штедилниците и позначајни промени кај надворешниот долг, надворешните побарувања и меѓународната инвестициска позиција

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 29.06.2017

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека во соработка со централните банки на Холандија и Португалија ја организира Десеттата јубилејна конференција за плаќања и пазарна инфраструктура

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 12 - 16 јуни 2017

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 22.06.2017

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата петта седница, на која беше разгледана и усвоена регулативата за сметководство и за финансиско известување за банките и штедилниците.

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 21.06.2017

Монетарни движења во Република Македонија: мај 2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 14.06.2017

На седницата на Комитетот, постојната монетарна поставеност беше оценета како соодветна на тековните услови во економијата

Прочитај повеќе..