Соопштение на НБРМ, 21.9.2017 година

На седницата на Собранието на Република Македонија одржана на 20.9.2017, а по претходно доставен предлог од страна на гувернерот на НБРМ, д-р Анита Ангеловска-Бежоска беше избрана за вицегувернер на НБРМ

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 19.9.2017 година

На 14 септември во Народната банка се одржа 26. сесија на Клубот на истражувачите

Прочитај повеќе..

Говор на Анита Ангеловска-Бежоска во рамки на конференцијата во организација на Агенцијата за капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) по повод одбележување на Денот за пензиска свесност - 15ти септември, Хотел Континентал, Скопје

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 13.9.2017 година

На 12 септември 2017 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 31.8.2017

Позначајни движења во платниот биланс, кај каматните стапки на банките и штедилниците и кај останатите финансиски институции (ОФИ)

Прочитај повеќе..

Монетарни движења во Република Македонија: јули 2017 година

Соопштение на НБРМ, 21.08.2017

Прочитај повеќе..

Соопштение, 18.8.2017 година

Во рамки на Дирекцијата за МПИ e изготвена „Анализа на ефектите од новите извозно ориентирани компании во домашната економија“

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 9.8.2017

Одржана е редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

Редовна аукција за продажба на благајнички записи, 9 август 2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 31.07.2017

Народната банка ќе започне со кварталното објавување на податоците за платен биланс

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 31.07.2017

Позначајни движења во платниот биланс во мај 2017 година и кај каматните стапки на банките и штедилниците: јуни 2017 година

Прочитај повеќе..