Говор на г. Димитар Богов, гувернер на Народната банка на Република Македонија, пред Здружението на банкарството при Стопанската комора на Македонија, по повод 31 октомври – Светскиот ден на штедењето

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 2.11.2017 година

Советот на Народната банка ја одржа својата единаесетта седница, на која беа усвоени Кварталниот извештај и макроекономските проекции до крајот на 2019 година

Прочитај повеќе..

Презентација на тема: Ревизија на макроекономските проекции - ноември 2017

Прочитај повеќе..

Наградени по конкурс за деца и млади по повод Cветскиот ден на штедењето - 31 октомври - 2017

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 31.10.2017 година

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 26.10.2017 година

Десетта седница на Советот на Народната банка

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 20.10.2017 година

Монетарни движења во Република Македонија: септември 2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 12.10.2017 година

На 10 октомври 2017 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 6.10.2017 година

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека се издадени и пуштени во оптек нови ковани пари за колекционерски цели

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 3.10.2017 година

На Штедилница „МАК БС“ ДОО Скопје ѝ е одземена дозволата за основање и работење заради нејзина преобразба во финансиско друштво

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 29.9.2017

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците, позначајни промени кај надворешниот долг, надворешните побарувања и меѓународната инвестициска позиција и ревизија на податоците во екстерната статистика за 2015 и 2016 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 28.9.2017 година

Деветта седница на Советот на Народната банка

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 21.9.2017 година

Монетарни движења во Република Македонија: август 2017 година

Прочитај повеќе..