Njoftim për Shtyp, 02.11.2017

Këshilli i Bankës popullore sot mbajti mbledhjen e tij të njëmbëdhjetë në të cilën u miratuan Raportit tremujor dhe Projeksionet makroekonomike deri në fund të vitit 2019

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 02.11.2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 26.10.2017

Mbledhja e dhjetë e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 26.10.2017

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 13.10.2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 12.10.2017

Më 10 tetor 2017, u zhvillua mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të BPRM-së, në të cilën u shqyrtua gjendja ekonomike në vend, zhvillimet në tregjet financiare ndërkombëtare dhe të vendit si dhe treguesit për ekonominë e vendit

Më shumë..

Ankandi i rregullt i bonove të bankës qendrore, 12.10.2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 06.10.2017

Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë e njofton publikun se ka emetuar dhe lëshuar në qarkullim monedhat për qëllime koleksionuese

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 05.10.2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 28.09.2017

Mbledhja e nëntë e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 28.09.2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 21.09.2017

Në seancën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të mbajtur më datë 20.09.2017, me propozim paraprakisht të parashtruar nga ana e Guvernatorit të BPRM-së, D-r Anita Angelovska-Bezhoska u zgjodh viceguvernator i BPRM-së

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 21.09.2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 19.09.2017

Më datë 14 shtator në Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë u mbajt sesioni i 26-të i Klubit të Hulumtuesve

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 10.08.2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 09.08.2017

Komitetit për Politikë Operative Monetare të BPRM-së zhvilloi mbledhjen e rregullt në të cilën u shqyrtua gjendja ekonomike në vend, zhvillimet në tregjet financiare ndërkombëtare dhe të vendit si dhe treguesit për ekonominë e vendit

Më shumë..

Ankandi i rregullt për shitje të bonove të bankës qendrore, 09.08.2017

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 04.08.2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 31.07.2017

Banka Popullore do të fillojë publikimin e të dhënave tremujore për bilancin e pagesave

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 27.07.2017

Këshilli i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë sot e zhvilloi mbledhjen e tij të shtatë

Më shumë..