Соопштение на НБРМ, 9.3.2016

На 8 март 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 7.3.2016 година

Народната банка на Република Македонија објави детални податоци за директните инвестиции во странство, по вид на инвестицијата, земјата во која се вложува и економската дејност на домашниот инвеститор, како дополнување на агрегатните податоци коишто досега беа достапни во рамки на билансот на плаќања.

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 25.2.2016 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата втора седница, на која беа разгледани и усвоени Финансиските извештаи на Народната банка на Република Македонија и Годишната сметка за 2015 година, коишто беа предмет на ревизија на независно друштво за ревизија.

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 12.2.2016 година

На 11 и 12 февруари, Народната банка на Република Македонија беше домаќин на редовниот состанок на Работната група на Банката за меѓународни порамнувања (БИС) за монетарна политика во Централна и Источна Европа

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 10.2.2016

На 9 февруари 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 10.2.2016

Во просториите на Училиштето „Вудроу Вилсон“, во присуство на гувернерот на НБРМ, г. Димитар Богов, и директорот на Одборот на Училиштето „Вудроу Вилсон“, г-ѓа Елита Маша, беше потпишан Меморандумот за соработка во областа на социјалната и финансиската едукација.

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 29.1.2016 година

Оваа јубилејна година, Народната банка на Република Македонија ќе го одбележи 70-годишното институционализирано централнобанкарско работење во Република Македонија

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 28.1.2016 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата прва седница. На седницата, Советот на Народната банка го разгледа најновиот Квартален извештај, при што беше утврдено дека каматната стапка на аукциите на благајничките записи е задржана на 3,25%, во економски и финансиски услови што покажуваат соодветна тековна монетарна поставеност.

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 13.1.2016

На 12 jануари 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија и земјите од регионот, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..