Соопштение на НБРМ, 11.5.2016 година

На 10 мај 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 5.5.2016 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата петта седница.

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 4.5.2016

На редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, одржана на 3 мај 2016 година, беше одлучено каматната стапка на благајничките записи, како основна каматна стапка, да биде зголемена за 0,75 процентни поени

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 28.4.2016 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата четврта седница, на која беше усвоен Годишниот извештај за 2015 година.

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 13.4.2016 година

На 12 април 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 6.4.2016 година

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека на 7 и 8 април 2016 година ќе ja организира Петтата меѓународна истражувачка конференција на тема: „Преносни ефекти од економскиот и финансискиот циклус: преиспитување на домашните и прекуграничните канали и одговорите на политиките“

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 24.3 2016 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата трета седница, на која беше разгледан и усвоен Извештајот за работењето на внатрешната ревизија за 2015 година

Прочитај повеќе..

Соопштение, 22.3.2016 година

Во текот на 2015 година, Народната банка на Република Македонија изврши анализа за потребата и можностите за ревидирање на прописите донесени врз основа на Законот за девизното работење, а коишто се во надлежност на Народната банка.

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 15.3.2016

Одбележување на Глобалната недела на парите - 14 до 20 март 2016 година

Прочитај повеќе..