Соопштение на НБРМ, 15.6.2016

На 14 јуни 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 10.6.2016 година

На 09 јуни 2016 година, Клубот на истражувачите ја одржа својата 21 сесија

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 30 мај - 3 јуни 2016

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 6.6.2016 година

Во периодот од 31. мај до 3. јуни во Скопје, во просториите на Народната банка на Република Македонија, се одржа меѓународен форум на тема ИТ-инфраструктура во централните банки

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 3.6.2016 година

Народната банка на Република Македонија, во периодот од 5 до 8 јуни 2016 година, во Охрид, ќе биде домаќин на Деветтата конференција за платните системи и системите за порамнување хартии од вредност

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 3.6.2016 година

Во врска со реакцијата на „ФХлидер“, појаснуваме дека единствено овластените банки

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 1.6.2016 година

Народната банка регира на повикот за дводневен настан под називот ‘FXLider Настан’ од страна на FXLider

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 26.5.2016

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата седма седница на која го усвои Стратегискиот план на Народната банка на Република Македонија за периодот 2017 - 2019 година

Прочитај повеќе..