Соопштение на НБРМ, 28.7.2016 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата осма седница на која беше разгледан и усвоен Извештајот за финансиската стабилност во Република Македонија во 2015 година, при што беше констатирано дека македонскиот финансиски систем беше стабилен и во 2015 година, и покрај надворешните и внатрешните случувања коишто ја тестираа неговата отпорност.

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 27.7.2016 година

На 27 јули 2016 година, во просториите на Народната банка се одржа редовна средба помеѓу високите претставници од институциите коишто се надлежни за регулирање и надзор на одделните сегменти од финансискиот систем на Република Македонија

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 18 јули - 22 јули 2016

Прочитај повеќе..

Скопје, 22.07.2016 година

Соопштение на Народната банка на Република Македонија и Министерството за финансии

Денес се одржа четвртата седница на Комитетот за финансиската стабилност, на кој присуствуваа министерот за финансии и гувернерот на Народната банка, како и високи претставници од двете институции

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 11 јули - 15 јули 2016

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 20.7.2016 година

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издадена и пуштена во оптек кованата пара за колекционерски цели „Владимирска“ од серијата „Икони на Пресвета Богородица“ („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/16).

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 13.7.2016 година

На 12 јули 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 4 јули - 8 јули 2016

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 27 јуни -1 јули 2016

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 30.6.2016 година

Денеска се одржа завршната конференција во рамките на проектот „Понатамошно усогласување со законодавството на ЕУ во областа на движењето на капиталот и плаќањата и финансиските услуги - пазари на хартии од вредност и инвестициски услуги“

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 30.6.2016

Денеска се одржа завршната конференција во рамките на проектот „Понатамошно усогласување со законодавството на ЕУ во областа на движењето на капиталот и плаќањата и финансиските услуги - пазари на хартии од вредност и инвестициски услуги“

Прочитај повеќе..