Соопштение на НБРМ, 16.9.2016

На 15 септември 2016 година во Народната банка се одржа 22. сесија на Клубот на истражувачи, на која беше презентиран трудот „Влијанието на СДИ по сектори врз економскиот раст во Централна, Источна и Југоисточна Европа“, од авторите Мите Митески и Дијана Јаневска-Стефанова, како и трудот „Модел за анализа на политиките во Македонија (МАКПАМ)", од авторите Тибор Хледик, Султанија Бојчева-Терзијан, Билјана Јовановиќ и Рилинд Кабаши

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 22. сесија 15.9.2016

На 15 септември 2016 година во Народната банка се одржа 22. сесија на Клубот на истражувачи

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 14.9.2016

На 13 септември 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 5 -9 септември

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ 13.9.2016

Одлука на Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 6.9.2016 година

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека се издадени и пуштени во оптек кованите пари за колекционерски цели „Година на петелот – петел со ангел“, и „Година на петелот – ветроказ со петел“ („Службен весник на Република Македонија” бр. 141/16).

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 31.8.2016 година

Заради унапредување на комуникацијата со корисниците на статистичките податоци, би сакале да ја информираме јавноста дека Народната банка на Република Македонија ќе започне со редовно објавување соопштенија за основните статистички податоци

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 31.8.2016

Позначајни движења кај каматните стапки: јули 2016 година

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 15 - 19 август 2016

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 11.8.2016 година

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издадена и пуштена во оптек кованата пара за колекционерски цели „Мајка Тереза“

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 9.8.2016 година

На 8 август 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ

Прочитај повеќе..