Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 7 ноември - 11 ноември 2016

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 14.11.2016

На покана на Народната банка на Република Македонија беше остварена еднодневна посета на г. Аурел Шуберт, генерален директор на Директоратот за статистика во Европската централна банка

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 10.11.2016

Во периодот од 7 до 11 ноември 2016 година, во работна посета на Народната банка на Република Македонија престојува делегација од Банката на Мароко

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 9.11.2016

На 8 ноември 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 31 октомври - 4 ноември 2016

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 3.11.2016

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата единаесетта седница на која беше разгледан Кварталниот извештај за третиот квартал

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 31.10.2016 година

Позначајни движења во платниот биланс во август 2016 година / Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците: септември 2016 година

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 24 - 28 октомври 2016

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 17 - 21 октомври 2016

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 26.10.2016

Стопанската комора на Македонија и Народната банка на Република Македонија потпишаа меморандум за соработка во областа на унапредување на финансиската едукација

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 21.10.2016 година

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издаденa и пуштенa во оптек кованaтa парa за колекционерски цели „свети Никола Чудотворец“ („Службен весник на Република Македонија” бр. 170/16).

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 21.10.2016 година

Народната банка ја зголеми количината на монетарното злато во девизните резерви на Република Македонија, преку постапка на претопување пригодни ковани пари и дефинитивно одземени златни предмети во монетарно злато

Прочитај повеќе..