Скопје, 26.2.2014 година

Соопштение на НБРМ, 26.2.2014 година

Деновиве, Народната банка е повторно мета на шпекулации пласирани од г. Кире Наумов. Веќе станува негов стил, секогаш пред изборите, наместо да се соочи со своите политички противници, тој да се нафрлува врз Народната банка и врз гувернерот. Тоа секако не е случајно, бидејќи токму Народната банка е главниот столб на макроекономската стабилност на македонската економија и затоа е цел на сите што сметаат дека би имале корист од нејзиното нарушување

Прочитај повеќе..

Скопје, 12.2.2014 година

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

Прочитај повеќе..

Скопје, 12.2.2014 година

Соопштение на НБРМ, 12.2.2014 година

На редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, одржана на 11.2.2014 година, беа разгледани најновите макроекономски показатели од меѓународното опкружување и домашната економија, во контекст на нивните влијанија врз поставеноста на монетарната политика

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 12.2.2014

На редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, одржана на 11.2.2014 година, беа разгледани најновите макроекономски показатели од меѓународното опкружување и домашната економија

Прочитај повеќе..

Скопје, 30.1.2014 година

Соопштение на НБРМ, 30.1.2014 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата прва седница во 2014 година на која беше разгледан најновиот Квартален извештај.

Прочитај повеќе..

Скопје, 30.1.2014 година

Расположливи депозити на седум дена, 30.1.2014 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 23.1.2014 година

Расположливи депозити на седум дена, 23.1.2014 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 16.1.2014 година

Расположливи депозити на седум дена, 16.1.2014 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 15.1.2014 година

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 15.1.2014

На редовната седницата на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, одржана на 14.1.2014 година, беа разгледани најновите макроекономски показатели

Прочитај повеќе..

Скопје, 15.1.2014 година

Соопштение на НБРМ, 15.1.2014 година

На редовната седницата на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, одржана на 14.1.2014 година, беа разгледани најновите макроекономски показатели, во контекст на нивните влијанија врз поставеноста на монетарната политика

Прочитај повеќе..

Скопје, 9.1.2014 година

Расположливи депозити на седум дена, 9.1.2014 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 2.1.2014 година

Расположливи депозити на седум дена, 2.1.2014 година

Прочитај повеќе..