Скопје, 6.3.2014 година

Соопштение за одржана работна средба помеѓу Народната банка на Република Македонија и банките

На 6. март 2014 година, во просториите на Народната банка на Република Македонија, се одржа работна средба на која присуствуваа претставници од сите банки.

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 17.4.2014

ЕЦБ ја започнува програмата за соработка со централните банки од Западен Балкан финансирана од ЕУ

Прочитај повеќе..

Скопје, 9.4.2014 година

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 9.4.2014

На 8.4.2014 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани најновите макроекономски показатели за домашната економија и движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари во контекст на поставеноста на монетарната политика

Прочитај повеќе..

Скопје, 2.4.2014 година

Соопштение за работната средба одржана помеѓу Народната банка на Република Македонија, банките, клириншките институции и Централниот регистар на Република Македонија

На 2. април 2014 година, во просториите на Народната банка на Република Македонија, се одржа работна средба на која присуствуваа претставници од банките, клириншките институции и Централниот регистар на Република Македонија

Прочитај повеќе..

Скопје, 27.3.2014 година

Соопштение на НБРМ, 27.3.2014 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата трета седница

Прочитај повеќе..

Скопје, 12.3.2014 година

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 12.3.2014 година

На редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, одржана на 11.3.2014 година, беа разгледани најновите макроекономски показатели за домашната економија, податоците за банкарскиот систем, заклучно со јануари 2014 година, како и движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари во контекст на нивните влијанија врз поставеноста на монетарната политика.

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 12.3.2014

На 10 март 2014 година, со симболичното удирање на ѕвоното во просториите на Македонската берза се означи почетокот на „Глобалната недела на парите“, којашто ќе трае од 10 до 17 март 2014 година, во организација на Координациското тело на регулаторните институции за финансиска едукација во Македонија, а под водство на Меѓународната организација за финансиска едукација на деца и млади.

Прочитај повеќе..

Скопје, 7.3.2014 година

Соопштение на НБРМ, 7.3.2014 година

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека гувернерот на Народната банка на Република Македонија му издаде согласност за вршење микроплаќање на операторот „Т-Мобиле Македонија“ АД Скопје.

Прочитај повеќе..

Скопје, 27.2.2014 година

Соопштение на НБРМ, 27.2.2014 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата втора седница на која беа разгледани и усвоени Финансиските извештаи на Народната банка на Република Македонија и Годишната сметка за 2013 година, коишто беа предмет на ревизија на независно друштво за ревизија

Прочитај повеќе..