Shkup, 27 maj 2023

Angellovska-Bezhoska në Konstituencën e FMN-së dhe BB: Bartësit e politikave mund t'i zbusin pasojat e migrimit

Më shumë..

Shkup, 25 maj 2023

Aneta Kërstevska: Përfshirja financiare gjinore ndihmon në mobilizimin e potencialit zhvillimor të disponueshëm të ekonomisë

Më shumë..

Shkup, 23 maj 2023

Angellovska-Bezhoska në Universitetin e Shtipit: Deficiti i llogarisë rrjedhëse në vitin 2023 do të ulet me uljen e çmimeve të energjisë

Më shumë..

Shkup, 19 maj 2023

Mitreska në takimin e BShN-së: Kombinimi përkatës monetar dhe fiskal i EQLJ-së, si mbështetje në procesin e stabilizimit tërritjes së çmimeve

Më shumë..

Shkup, 17 maj 2023

Promovimi i librit „Monedhat e Argeadëve nga Koleksioni Numizmatik i BPRMV-së“ lëshuar nga Banka Popullore

Më shumë..

Ftesë për Sesionin e 47 të Klubit të Hulumtuesve

Më shumë..

Shkup, 16 maj 2023

U miratua Raporti i fundit Tremujor me projeksionet pranverore makroekonomike të Bankës Popullore

Më shumë..

Banka Popullore shpalli thirrje për paraqitjen e punimeve për Sesionin e 47-të të Klubit të Hulumtuesëve

Më shumë..

Shkup, 10 maj 2023

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare

Më shumë..

Shkup, 8 maj 2023

Nënshkruhet Memorandum për bashkëpunim ndërmjet Bankës Popullore dhe Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi

Më shumë..

Shkup, 4 maj 2023

FZIMF: Edhe këtë vit Banka Popullore është lidere në botë në përfaqësimin e grave në pozita udhëheqëse

Më shumë..

Shkup, 2 maj 2023

Viceguvernatorja Mitrevska: Nuk ka rritje ekonomike të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse pa barazi gjinore

Më shumë..

Shkup, 29 prill 2023

U mbajt sesioni i rregullt i Këshillit të Bankës Popullore

Janë miratuar masa të reja makroprudenciale për forcimin e mëtejshëm të rezistencës së sektorit bankar

Më shumë..

Shkup, 27 prill 2023

Banka Popullore ndau Çmimi e Vitit për Hulumtues të Rinj për vitin 2023

Më shumë..

Shkup, 26 prill 2023

Shënim i guvernatores së Bankës Popullore: E ruajtëm stabilitetin e denarit dhe me atë edhe stabilitetin e ekonomisë

Më shumë..

Shkup, 24 prill 2023

Komiteti i sektorit fintech: U miratua Strategjia për rregullatorët e sektorit fintech

Më shumë..

Shkup, 24 prill 2023

Banka Popullore shënon pavarësinë monetare përmes fushatës edukative ”Kremtojmë denarin!“

Më shumë..

Shkup, 20 prill 2023

Komiteti për Stabilitet Financiar: U miratua Strategjia për politikën makroprudenciale, ruhet stabiliteti financiar

Më shumë..

Takim me drejtorin e Departamentit të Statistikave të FMN-së: Banka Popullore përgatit statistika në përputhje me standardin më të lartë të FMN-së- SDDS plus

Më shumë..

Shkup, 17 prill 2023

Takime me Bankën Botërore: Banka Popullore vazhdimisht forcon kapacitetet për ruajtjen e stabilitetit financiar

Më shumë..

Shkup, 15 prill 2023

Fitch: Rezervat valutore më të larta për 270 milionë euro, sektori bankar është stabil

Më shumë..

Shkup, 14 prill 2023

Takime me FMN-në: Banka Popullore zbaton politikë monetare të përshtatshme

Më shumë..

Shkup, 13 prill 2023

Angellovska-Bezhoska për VOA: Banka Popullore mbetet e përkushtuar në sigurimin e stabilitetit të çmimeve në afat të mesëm

Më shumë..

Shkup, 12 prill 2023

Guvernatorja Angellovska-Bezhoska në Takimet Pranverore në Uashington: guvernatorët e bankave qendore dhe ministrat e financave bisedojnë për ekonominë botërore

Më shumë..

Shkup, 11 prill 2023

Gligorova: Vazhdimisht është duke u forcuar kapaciteti për testimin e stresit të bankave

Më shumë..

Shkup, 9 prill 2023

Guvernatorja ndau çmimet nxënësve të ShMEJQSh “Vasill Antevski – Dren” në Kuizin e organizuar nga Banka Popullore

Më shumë..

Shkup, 8 prill 2023

Sipas FMN-së, Banka Popullore shfaq transparencë të lartë

Më shumë..

Shkup, 7 prill 2023

Veliçkovski nga Banka Popullore: Kufizohet lartësia e tarifave ndërmjet ofruesve të shërbimeve të pagesave për pagesat me kartela pagesor në pajisjet POS

Më shumë..

Shkup, 6 prill 2023

Angellovska-Bezhoska në Takimin Rajonal të Guvernatorëve: Stabiliteti i kursit të këmbimit – spirancë e stabilitetit të çmimeve dhe stabilitetit financiar

Më shumë..

Shkup, 5 prill 2023

Qytetarët gjithnjë e më shumë po pranojnë pagesat digjitale për shkak të lehtësimit dhe sigurisë së tyre

Më shumë..