Shkup, 4 prill 2023

Takimi Angellovska-Bezhoska - Pak dhe Arnitasi: Banka Popullore është pjesë e pilot projektit të BERZh-it për përmirësimin e qasjes në financa të grave sipërmarrëse

Më shumë..

Shkup, 2 prill 2023

Broshurë për llogarinë pagesore me funksione bazë

Më shumë..

Shkup, 31 mars 2023

Viceguvernatorja Nacevska: Vizionin për sistemet e pagesave e gjejmë në praksën europiane

Më shumë..

Shkup, 27 mars 2023

Njoftim për sesionin e 46-të të Klubit të Hulumtuesëve

Më shumë..

Shkup, 24 mars 2023

Kiril dhe Kristijan nga SHFK “Mite Bogoevski” – Resnjë janë fitues kombëtarë të Kuizit Evropian të Parave 2023

Më shumë..

Shkup, 23 mars 2023

Zëvendësguvernatori Bajrami: Euro ka ndikim të thellë edhe jashtë kufijve të BE-së

Më shumë..

Shkup, 23 mars 2023

Forumi Vjetor i „Iniciativës së Vjenës“: Ruajtja stabilitetit të çmimeve dhe stabilitetit financiar, për të ruajtur besimin e publikut

Më shumë..

Shkup, 20 mars 2023

Fillon java Globale e Parasë 2023 : “Planifikoni paratë tuaja, mbillni të ardhmen!"

Më shumë..

Shkup, 19 mars 2023

Zëvendësguvernatorја Mitreska: Hapat e ardhshëm të politikës monetare kushtëzohen nga inflacioni dhe gjendjet e tregut devizor

Më shumë..

Shkup, 14 mars 2023

Sektori bankar është stabil, rënia e SVB-së nuk do të ketë efekte të drejtpërdrejta

Më shumë..

Shkup, 14 mars 2023

Banka Popullore do të jetë nikoqire e Forumit Vjetor të “Iniciativës së Vjenës”

Më shumë..

Shkup, 13 mars 2023

Faza bilaterale e shqyrtmit analitik të legjislacionit me BE-në – pjesëmarrja e përfaqësuesve të Bankës Popullore në fazën bilaterale për fushën e “Shërbimeve financiare”

Më shumë..

Shkup, 11 mars 2023

Angellovska-Bezhoska për revistën polake “Vëzhguesi financiar”: Shtrëngim të politikës monetare për stabilizim të pritjeve inflacioniste

Më shumë..

Shkup, 8 mars 2023

Angellovska-Bezhoska: Me Ligjin e ri për Shërbimet e Pagesave, forcohet mbrojtja e përdoruesve të shërbimeve bankare

Më shumë..

Shkup, 7 mars 2023

Angellovska-Bezhoska në Forumin Ndërkombëtar për Lidership të Grave: Shfrytëzimi jo i plotë i potencialit të grave është humbje për të gjithë ekonominë

Më shumë..

Shkup, 7 mars 2023

Është miratuar Raporti Vjetor i Komitetit për Stabilitet Financiar: Pavarësisht sfidave, stabiliteti është ruajtur

Më shumë..

Shkup, 5 mars 2023

Ме video incizim shënohet fillimi i projektit për forcimin e kapaciteteve të bankave qendrore në vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë..

Shkup, 4 mars 2023

Banka Popullore shpall thirje për dorëzim të punimeve për Sesionin e 46-të të Klubit të Hulumtuesve

Më shumë..

Shkup, 3 mars 2023

Një hap përpara në luftën për parandalim të flukseve të paligjshme financiare: Nënshkruhet Memorandum për Bashkëpunim mes Bankës Popullore dhe Shoqatës Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ

Më shumë..

Shkup, 2 mars 2023

Viceguvernatoja Mitreska: Sistemi bankar vendas mund ta mbështesë transformimin e nevojshëm strukturor të ekonomisë

Më shumë..

Shkup, 1 mars 2023

Angellovska-Bezhoska në konferencën e BEI-t: Strategjia e re e BE-së “Porti global” – mundësi për investime më të larta në Ballkanin Perëndimor

Më shumë..

Shkup, 28 shkurt 2023

Angellovska-Bezhoska ‒ Pavllova: Strategjia e parë kombëtare për financat e gjelbra është në fazën përfundimtare ‒ mbështetje për zbatim nga BEI

Më shumë..

Shkup, 27 shkurt 2023

Këshilli i Bankës Popullore miratoi vendim për harmonizim të mëtejshëm të rregullores bankare me risitë e rregullores evropiane

Më shumë..

Shkup, 24 shkurt 2023

Takim përgaditor i ABM, BP dhe KLV me nxënësit dhe mentorët

Më shumë..

Shkup, 18 shkurt 2023

Angellovska-Bezhoska - Zimmer: Ligji i ri për Stabilitetin Financiar kontribuon në forcimin e mëtejshëm të stabilitetit financiar

Më shumë..

Shkup, 15 shkurt 2023

Faza bilaterale e rishikimit analitik të legjislacionit me BE-në – pjesëmarrja e përfaqësuesëve të Bankës Popullore në fazën bilaterale për fushën “Lëvizje e lirë e kapitalit”

Më shumë..

Shkup, 11 shkurt 2023

Angellovska-Bezhoska në konferencë të nivelit të lartë të Bankës së Holandës: Tensionet gjeopolitike dhe sfidat afatgjata makroekonomike

Më shumë..

Shkup, 10 shkurt 2023

Veliçkovski: Mbrojtje më të madhe të qytetarëve me rregullorën e re në sferën pagesore

Më shumë..

Shkup, 8 shkurt 2023

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare

Më shumë..

Shkup, 7 shkurt 2023

Nevoja për përditësimin e të dhënave të qytetarëve në sektorin bankar

Më shumë..