Shkup, 28 shtator 2023

Nesër fillon Konferenca e 9-të vjetore hulumtuese e Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 26 shtator 2023

Viceguvernatorja Mitreska: Rezultatet e politikës monetare janë besimi i madh në valutën vendase dhe ngadalësimi i inflacionit

Më shumë..

Shkup, 22 shtator 2023

U mbajt sesioni i 48-të i Klubit të Hulumtuesëve: Prezantimi i punimit që fitoi Çmimin e vitit të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 20 shtator 2023

U mbajt mbledhja e Këshillit të Bankës Popullore dhe e Komitetit për Politikë Operative Monetare

Më shumë..

Shkup, 19 shtator 2023

Zoran Panovski nga Banka Popullore: Edukimi financiar dhe vetëdija adekuate e investitorëve kontribuon në zhvillimin e tregjeve të brendshme financiare

Më shumë..

Shkup, 18 shtator 2023

Këtë javë do të mbahet sesioni i 48-të i Klubit të Hulumtuesëve të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 16 shtator 2023

Angellovska-Bezhoska për SEFF: Rritja e integrimit tregtar dhe financiar për ngritjen e nivelit të zhvillimit

Më shumë..

Shkup, 15 shtator 2023

Fjalimi i guvernatores në takim me Fondin e Investimeve për Rritje të Gjelbërt dhe "Financat në lëvizje": Strategjia e re për Financat e Gjelbërta e BP do të forcojë potencialin e sistemit bankar për mbështetjen e transformimit të gjelbër të ekonomisë

Më shumë..

Shkup, 14 shtator 2023

Takim me misionin e FMN-së: masat e Bankës popullore reduktojnë presionet inflacioniste dhe kanë ndikim pozitiv mbi rezervat devizore, por rreziqet ende ekzistojnë prandaj edhe më tej duhet të udhëhiqet politikë e kujdesshme

Më shumë..

Shkup, 9 shtator 2023

Nacevska në simpozium të nivelit të lartë: Përafrimi i kompanive shumëkombëshe europiane në rajon - mundësi për rritje më të madhe ekonomike dhe integrim të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE

Më shumë..

Shkup, 7 shtator 2023

Takim i guvernatores me nxënësit të cilët sollën medalje bronzë nga Olimpiada Ekonomike Ndërkombëtare

Më shumë..

Shkup, 6 shtator 2023

Deri në fund të këtij muaji qytetarët do të mund të inspektojnë tarifat për shërbimet e pagesave të bankave në ueb faqen e Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 5 shtator 2023

Takimi i guvernatores Angellovska-Bezhoska me FMN- masat e Bankës Popullore e rritën rezistencën e sistemit bankar dhe duhet të vazhdohet me aplikimin e tyre

Më shumë..

Shkup, 5 shtator 2023

Këshilli i Bankës Popullore mbajti seancë të rregullt

Më shumë..

Shkup, 1 shtator 2023

Takim me përfaqësues të Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme: Banka Popullore me përkrahje për përfshirjen e edukimit financiar në procesin arsimor

Më shumë..

Shkup, 30 gusht 2023

Veliçkovski nga Banka Popullore: Kemi krijuar bazën për futjen e gjeneratës së re të teknologjive në sistemin tonë të pagesave

Më shumë..

Shkup, 29 gusht 2023

Angellovska-Bezhoska në Forumin Europian në Austri: masa konsistente monetare dhe makroprudenciale për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe stabilitetit financiar

Më shumë..

Shkup, 24 gusht 2023

Raporti i vetëvlerësimit të MIPS: Sistemi i Pagesave është harmonizuar me Parimet ndërkombëtare për Infrastrukturën e Tregjeve Financiare

Më shumë..

Shkup, 22 gusht 2023

Banka Popullore shpalli thirrje për dorëzim të punimeve për Sesionin e 48-të të Klubit të Hulumtuesve

Më shumë..

Shkup, 4 gusht 2023

Banka Popullore e mbështeti ekipin tonë për pjesëmarrje në Olimpiadën ndërkombëtare ekonomike që solli medalje bronzi

Më shumë..

Shkup, 3 gusht 2023

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 31 korrik 2023

Takim me ekipin ekonomik të Ambasadës Amerikane: Banka Popullore kontribuon në forcimin e qëndrueshmërisë së bankave

Më shumë..

Shkup, 29 korrik 2023

“Standard & Poor's”: Politika monetare kontribuon në ngadalësimin e inflacionit, sektori bankar është i qëndrueshëm

Më shumë..

Shkup, 28 korrik 2023

Mbahet seanca e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 27 korrik 2023

Takimi Angellovska-Bezhoska - Gabriel: Mbështetja e BEI për zbatimin e strategjisë për "gjelbërimin" e sistemit financiar

Më shumë..

Shkup, 24 korrik 2023

Kryeekonomistja e BP-së, Krstevska: Me inkurajimin për kursime deri te stabilizimi inflacionit

Më shumë..

Shkup, 20 korrik 2023

Angellovska-Bezhoska ‒ Vujçiq: Harmonizimi në nivel të lartë i Bankës Popullore me praktikat e BE-së, kontribut i rëndësishëm në procesin e integrimit europian

Më shumë..

Shkup, 19 korrik 2023

Angellovska-Bezhoska në konferencë të BQE-së: Për rritje më të lartë ekonomike të vendeve të Ballkanit Perëndimor është i nevojshëm integrim tregtar më i lartë dhe financiar - çmimi i fragmentimit gjeo-ekonomik mund të jetë i lartë

Më shumë..

Shkup, 14 korrik 2023

Komiteti i Ekspertëve i Këshillit të Europës për PPPFT: Banka Popullore punon sipas standardeve ndërkombëtare dhe jep kontribut të rëndësishëm në luftën për parandalimin e larjes së parave dhe financimit të terrorizmit

Më shumë..