Скопје, 13 јули 2021 година

Соработка со Банката на Португалија во рамките на Регионалната програма финансирана од ЕУ за јакнење на капацитетите на централните банки од Западен Балкан за понатамошно усогласување и хармонизација со статистичките барања на ЕСЦБ

Прочитај повеќе..

Скопје, 13 јули 2021 година

Ангеловска-Бежоска: Поголемата вклученост на жените во банкарскиот сектор и воопшто во сите општествени сегменти, носи бројни економски придобивки за целото општество

Прочитај повеќе..

Брисел-Скопје, 12 јули 2021

Институциите на ЕУ дадоа висока оцена за остварувањето на Народната банка на заедничките заклучоци од минатогодишната Програма за економски реформи

Прочитај повеќе..

Скопје, 8 јули 2021 година

Усвоена првата национална Стратегија за финансиска едукација и финансиска инклузија

Прочитај повеќе..

Скопје, 6 јули 2021 година

Склучен нов Меморандум за соработка помеѓу Народната банка на Република Северна Македонија и Хрватската народна банка

Гувернерот Вујчиќ: ХНБ продолжува со поддршка на Народната банка, којашто е позитивен пример во регионот

Прочитај повеќе..

Скопје, 3 јули 2021 година

Годишната награда на Народната банка е предизвик и поттик за младите истражувачи економисти

Остварена средба со добитниците на Годишната награда на Народната банка за 2020 и 2021 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 1 јули 2021 година

Граѓаните сè повеќе ги ползуваат придобивките од мобилните апликации и електронската трговија

Прочитај повеќе..

Скопје, 1 јули 2021 година

Одржана редовна седница на Советот на Народната банка

Усвоен Извештајот за ризиците во банкарскиот систем во првиот квартал од 2021 година и разгледана Годишната информација за плаќањата во 2020 година

Прочитај повеќе..

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците и промените кај надворешниот долг, надворешните побарувања и меѓународната инвестициска позиција

Прочитај повеќе..

Скопје, 30 јуни 2021 година

Народната банка го објави конкурсот за Годишната награда за млади истражувачи за 2022 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 29 јуни 2021 година

Ангеловска-Бежоска: Клучните фактори засега овозможуваат натамошно спроведување на олабавена монетарна политика

Прочитај повеќе..

Скопје, 26 јуни 2021 година

Работна средба на гувернерката на Народната банка со регионалниот раководител на Меѓународната финансиска корпорација (ИФЦ) – членка на Групацијата на Светската банка

ИФЦ ги поддржува заложбите на Народната банка во доменот на т.н. зелени финансии

Прочитај повеќе..

Скопје, 25 јуни 2021 година

Склучен Меморандум за соработка меѓу Народната банка и Економскиот факултет – Скопје при УКИМ

Прочитај повеќе..

Скопје, 24 јуни 2021 година

Ангеловска-Бежоска на Првиот економски форум: Ефектите од стимулативната монетарна политика се видливи преку солидната кредитна поддршка за економијата

Прочитај повеќе..

Скопје, 21 јуни 2021 година

Видеоразговор со гувернерката Ангеловска-Бежоска го најави Глобалниот форум на позајмувачи и инвеститори во обврзници во организација на престижниот магазин „Еуромани“

Прочитај повеќе..

Скопје, 17 јуни 2021 година

Ангеловска-Бежоска: Трансформацијата на знаењата и вештините на работната сила мора да биде во чекор со трансформацијата на целата економија

Прочитај повеќе..

Скопје, 16 јуни 2021 година

Поставеноста на монетарната политика е оценета како соодветна на макроекономските услови

Одржана редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка

Прочитај повеќе..

Љубљана – Скопје, 15 јуни 2021 година

Гувернерката на Народната банка учествуваше на годишниот состанок на Одборот на ЦЕФ, Љубљана

Вклученоста во активностите на ЦЕФ е и потврда на заложбите за постојано јакнење на институционалните капацитети на Народната банка

Прочитај повеќе..

Ровињ – Скопје, 12 јуни 2021 година

Ангеловска-Бежоска: За да се оствари стабилен економски раст клучни се зголемувањето на продуктивноста, вложувањето во човечкиот капитал, структурните реформи и дигитализација

Гувернерката на Народната банка на Регионалниот собир на гувернери во Ровињ, Хрватска

Прочитај повеќе..

Скопје, 10 јуни 2021 година

Митреска: Транспарентноста, финансиската едукација и придонесот за зелените финансии за првпат се одделни стратегиски цели во новиот Стратегиски план на Народната банка

Прочитај повеќе..

Скопје, 9 јуни 2021 година

Банките сѐ повеќе преземаат активности во доменот на „зеленото финансирање“ и вложуваат во автоматизација и дигитализација на процесите

Објавени резултатите од Анкетата за согледувањaта на банките за деловните активности и ризиците од работењето во 2021 година и Анкетата за оцена на ризиците врз финансиската стабилност во Република Северна Македонија за 2021 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 8 јуни 2021 година

Ангеловска-Бежоска: Главните предизвици за носителите на политиките ќе бидат двојни – да им се даде поддршка на економиите и да не се предизвикаат нерамнотежи

Прочитај повеќе..

Скопје, 7 јуни 2021 година

Одржана редовна седница на Советот на Народната банка

Усвоен Стратегискиот план на Народната банка за периодот 2022-2024 година

Прочитај повеќе..

Љубљана-Скопје, 5 јуни 2021 година

ЦЕФ, Љубљана: Народната банка е одличен пример во регионот

Соопштение на Центарот за извонредност на финансиите (ЦЕФ), од Љубљана, Словенија

Прочитај повеќе..

Скопје, 4 јуни 2021 година

Одржана е-работилница за новинари за супервизорската функција на Народната банка

Прочитај повеќе..

Скопје, 1 јуни 2021 година

Ангеловска-Бежоска: Постојната монетарна стратегија е најоптимална за македонската економија, денарот e стабилен

Прочитај повеќе..

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците, движењата кај останатите финансиски институции и движењата во платниот биланс

Прочитај повеќе..

Скопје, 28 мај 2021 година

Ангеловска-Бежоска: По падот минатата година, се очекува постепено закрепнување на извозот

Прочитај повеќе..