Shkup, 19 mars 2021

Zhvillime monetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Më shumë..

Shkup, 17 mars 2021

Nënkampionët e Kuizit Evropian të Parasë të viteve 2019 dhe 2020 ndanë përvojën e tyre me pjesëmarrësit e paraqitur në Kuizin Evropian të Parasë për vitin 2021

Më shumë..

Shkup, 12 mars 2021

Banka Popullore është në rrugën e duhur drejt Sistemit Evropian të Bankave Qendrore

Përfundon me sukses projekti i binjakëzimit „Forcimi i kapacitetit institucional të Bankës Popullore në rrugën drejt anëtarësimit të saj në SEBQ“

Më shumë..

Shkup, 10 mars 2021

Ulet norma bazë e interesit në mënyrë që të mbështetet më tej ekonomia e brendshme

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 9 mars 2021

Angelovska-Bezhoska në Raportin vjetor për barazi gjinore të OMFIF-it prestigjioz: Me përfshirje më të madhe të grave deri në potencial më të madh të ekonomive

Më shumë..

Shkup, 8 mars 2021

Sistemi financiar iu përgjigj me sukses sfidave të vitit të kaluar nga kriza e koronës, rregullatorët po monitorojnë vazhdimisht situatën

Mbahet mbledhja e Komitetit për Stabilitet Financiar

Më shumë..

Shkup, 5 mars 2021

Mbahet Sesioni i 38-të i Klubit të Hulumtuesve

Prezantohet punimi hulumtues i punuar në kuadër të projektit të binjakëzimit „Forcimi i kapacitetit institucional të Bankës Popullore në rrugën drejt anëtarësimit të saj në SEBQ“ të financuar nga Bashkimi Evropian.

Më shumë..

Shkup, 4 mars 2021

Banka Popullore vazhdon të zhvillojë më tej statistikën e llogarive financiare me mbështetjen e BE-së

Më shumë..

Shkup, 4 mars 2021

Mitreska: Politika monetare do të vazhdojë të jetë e relaksuar, si mbështetje në procesin e rimëkëmbjes së ekonomisë dhe mirëmbajtjen e ciklit të kredisë

Më shumë..

Shkup, 27 shkurt 2021

Projekt Binjakëzimi: Banka Popullore monitoron vazhdimisht standardet dhe praktikat e Bashkimit Evropian në fushën e mbikëqyrjes dhe rregullativës bankare

Më shumë..

Shkup, 26 shkurt 2021

Zhvillime më të rëndësishme në normat e interesit, në institucionet tjera financiare dhe zhvillimet në bilancin e pagesave

Më shumë..

Shkup, 26 shkurt 2021

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 25 shkurt 2021

Mbahet një takim pune për t’u përgatitur për Kuizin Evropian të Parasë

Më shumë..

Shkup, 21 shkurt 2021

Viceguvernatori Bajrami: Banka Popullore është një institucion profesional, një ekip i tërë qëndron pas të gjitha vendimeve

Intervisë për MIA-n

Më shumë..

Shkup, 20 shkurt 2021

„Standard & Poor’s“: Rritja e përgjithshme e bazës së depozitave në vitin 2020 konfirmon besimin e ruajtur

Më shumë..

Zhvillimet monetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Më shumë..

Shkup, 16 shkurt 2021

Banka Popullore publikoi përgjigje për pyetjet e parashtruara më shpesh në publik lidhur me kriptomonedhat

Më shumë..

Shkup, 15 shkurt 2021

Angelovska-Bezhoska: Banka Popullore do të fillojë me aktivitete për të mbështetur „financat e gjelbra“ dhe përqendrohet në mbështetjen e sektorit fintech

Më shumë..

Shkup, 10 shkurt 2021

Pozicionimi i politikës monetare vlerësohet si i përshtatshëm për kushtet makroekonomike

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 8 shkurt 2021

Sektori për shërbime financiare në Republikën e Maqedonisë së Veriut është i gatshëm për fintech transformim

Më shumë..

Shkup, 4 shkurt 2021

BQE-ja e vazhdoi vlefshmërinë e repo linjës dhe i mundësoi Bankës Popullore qasje në likuiditetin valutor në euro deri në mars të vitit 2022

Më shumë..

Zhvillime të rëndësishme në normat monetare të interesit të bankave dhe shtëpive të kursimit

Më shumë..

Shkup, 29 janar 2021

Angelovska-Bezhoska në takimin e guvernatorëve të BIS: Bankat qendrore mund të kontribuojnë për një ekonomi të gjelbër

Më shumë..

Shkup, 28 janar 2021

Banka Popullore mbajti një punëtori elektronike për gazetarët kushtuar statistikave të llogarive financiare të ekonomisë maqedonase

Më shumë..

Shkup, 25 janar 2021

Investime në forcimin e kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve transfer i shpejtë parave dhe zyrave të autorizuara të këmbimit

Më shumë..

Shkup, 21 janar 2021

Zhvillime monetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Më shumë..

Shkup, 20 janar 2021

Struktura e pozicionit të investimeve ndërkombëtare të ekonomisë maqedonase është e favorshme dhe sektori i jashtëm pa dobësi të mëdha

Më shumë..

Shkup, 15 janar 2021

Ambasadori Silvestri: Ruajtja e pavarësisë së bankës qendrore si një institucion themelor për ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe financiar është e rëndësishme

Më shumë..

Shkup, 15 janar 2021

Guvernatorja në „Euromoney“: Niveli i lartë i rezervave valutore i mundësoi Bankës Popullore të veprojë në kohë dhe me guxim si përgjigje ndaj pandemisë

Më shumë..

Shkup, 13 janar 2021

Pozicionimi i politikës monetare është i përshtatshëm për kushtet makroekonomike

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..