Shkup, 12 maj 2021

Parashikimet e fundit makroekonomike të Bankës Popullore prezantohen përpara korit diplomatik dhe përfaqësuesve të institucioneve ndërkombëtare financiare

Më shumë..

Shkup, 12 maj 2021

Pozicionimi i politikës monetare vlerësohet si i përshtatshëm për kushtet makroekonomike

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 11 maj 2021

Prezantim: Rishikim i parashikimeve makroekonomike - maj 2021

Më shumë..

Shkup, 11 maj 2021

Miratohet Raporti i fundit tremujor i Bankës Popullore me rishikimet e fundit makroekonomike

Më shumë..

Shkup, 10 maj 2021

„Fitch“: Politika e besueshme e Bankës Popullore rezulton me inflacion të ulët dhe stabilitet financiar

Më shumë..

Shkup, 4 maj 2021

Nacevska: Të dhënat tregojnë se masat e marra nga Banka Popullore kanë dhënë rezultate në ecurinë e deritanishme të korona krizës

Më shumë..

Zhvillime të rëndësishme në normat monetare të interesit të bankave dhe shtëpive të kursimit

Më shumë..

Shkup, 29 prill 2021

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Miratohen Raporti Vjetor për vitin 2020 dhe Raporti për Rreziqet në Sistemin Bankar në vitin 2020

Më shumë..

Shkup, 28 prill 2021

Bashkëpunim me Bankën Popullore Kroate si pjesë e Programit Rajonal të BE-së për Bankat Qendrore nga Ballkani Perëndimor që synon forcimin e funksionit të marrëdhënieve ndërkombëtare

Më shumë..

Banka Popullore ndau Çmimin e Vitit për Hulumtues të Rinj për vitin 2021

Më shumë..

Shkup, 24 prill 2021

„Central Banking“ veçoi Angelovska-Bezhoskën midis tre guvernatoreve nga e gjithë bota që trajtojnë me sukses krizën aktuale

Njoftim nga MIA

Më shumë..

Shkup, 22 prill 2021

Strategjia Nacionale për Mbështetjen e Zhvillimit të Sektorit Fintech do të shtrojë rrugën për përshpejtimin e dixhitalizimit dhe aplikimin e arritjeve më të reja teknologjike në financa

Më shumë..

Shkup, 21 prill 2021

Zhvillime monetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Më shumë..

Shkup, 20 prill 2021

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Lehtësohet investimi në letra me vlerë jashtë vendit

Më shumë..

Shkup, 19 prill 2021

Hilbers nga FMN: Masat dhe vendimet e Bankës Popullore kontribuan në pasoja më të vogla të pandemisë mbi ekonominë maqedonase

Më shumë..

Shkup, 17 prill 2021

Takime pranverore: Takim i guvernatores së Bankës Popullore me drejtorin e Departamentit të FMN-së për Evropën

Më shumë..

Shkup, 14 prill 2021

Pozicionimi i politikës monetare vlerësohet si i përshtatshëm për kushtet makroekonomike - ruhet karakteri relaksues

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 12 prill 2021

Takim me Bjerde nga Banka Popullore: Të gjithë të dhënat tregojnë se sistemi bankar është i qëndrueshëm - kjo është thelbësore për ekonominë e përgjithshme maqedonase

Më shumë..

Shkup, 11 prill 2021

Takim me Departamentin për Statistika të FMN-së: Banka Popullore vazhdimisht publikon të dhëna statistikore me cilësi të lartë

Më shumë..

Shkup, 10 prill 2021

Takimet pranverore të FMN-së dhe Bankës Botërore: Masat e Bankës Popullore ndihmuan në forcimin e stabilitetit të sistemit bankar dhe kreditimit

Më shumë..

Shkup, 8 prill 2021

Njoftim i Bankës Popullore dhe Asociacionit Bankar Maqedonas

Më shumë..

Shkup, 6 prill 2021

Ambasadori Kop: Holanda do të vazhdojë të sigurojë mbështetje të fortë për Bankën Popullore në komunikimin dhe bashkëpunimin me institucionet ndërkombëtare

Më shumë..

Shkup, 2 prill 2021

Ambasadori sllovak Markush: Mbështetje për vendin në rrugën drejt anëtarësimit në BE- përmes Bashkëpunimit me Bankën Popullore

Më shumë..

Shkup, 1 prill 2021

Angelovska-Bezhoska: Ngjashëm me pritjet për BE-në - inflacioni në ekonominë maqedonase mbetet i moderuar

Më shumë..

Shkup, 31 mars 2021

Qytetarët përdorin përfitimet nga aplikacionet mobile dhe tregtia elektronike

Më shumë..

Shkup, 29 mars 2021

Angelovska-Bezhoska në Konferencën e bankës qendrore belge: Ekziston një shkallë e lartë e pajtueshmërisë së rregullave të brendshme për punën e Bankës Popullore me ato evropiane

Më shumë..

Shkup, 26 mars 2021

Drejtoresha e FMN-së, Georgieva: Banka Popullore luan një rol jetësor - profesionalizmi dhe pavarësia juaj janë thelbësore

Takim i drejtoreshës së FMN-së, Kristalina Georgieva dhe guvernatores së Bankës Popullore, Anita Angelovska-Bezhoska

Më shumë..

Shkup, 24 mars 2021

Ekipi i të 8-4 nga SHF „Sv. Kliment Ohridski“ nga Manastiri do të përfaqësojë vendin tonë në finalen e Kuizit Evropian të Parasë

Më shumë..

Shkup, 22 mars 2021

Fillon Java Globale e Parasë 2021

Më shumë..

Shkup, 19 mars 2021

Do të intensifikohen hulumtimet e përbashkëta ekonomike të Bankës Popullore dhe Fakultetit Ekonomik - Shkup të USHKM-së

Më shumë..