Shkup, 8 prill 2021

Njoftim i Bankës Popullore dhe Asociacionit Bankar Maqedonas

Më shumë..

Shkup, 6 prill 2021

Ambasadori Kop: Holanda do të vazhdojë të sigurojë mbështetje të fortë për Bankën Popullore në komunikimin dhe bashkëpunimin me institucionet ndërkombëtare

Më shumë..

Shkup, 2 prill 2021

Ambasadori sllovak Markush: Mbështetje për vendin në rrugën drejt anëtarësimit në BE- përmes Bashkëpunimit me Bankën Popullore

Më shumë..

Shkup, 1 prill 2021

Angelovska-Bezhoska: Ngjashëm me pritjet për BE-në - inflacioni në ekonominë maqedonase mbetet i moderuar

Më shumë..

Shkup, 31 mars 2021

Qytetarët përdorin përfitimet nga aplikacionet mobile dhe tregtia elektronike

Më shumë..

Shkup, 29 mars 2021

Angelovska-Bezhoska në Konferencën e bankës qendrore belge: Ekziston një shkallë e lartë e pajtueshmërisë së rregullave të brendshme për punën e Bankës Popullore me ato evropiane

Më shumë..

Shkup, 26 mars 2021

Drejtoresha e FMN-së, Georgieva: Banka Popullore luan një rol jetësor - profesionalizmi dhe pavarësia juaj janë thelbësore

Takim i drejtoreshës së FMN-së, Kristalina Georgieva dhe guvernatores së Bankës Popullore, Anita Angelovska-Bezhoska

Më shumë..

Shkup, 24 mars 2021

Ekipi i të 8-4 nga SHF „Sv. Kliment Ohridski“ nga Manastiri do të përfaqësojë vendin tonë në finalen e Kuizit Evropian të Parasë

Më shumë..

Shkup, 22 mars 2021

Fillon Java Globale e Parasë 2021

Më shumë..

Shkup, 19 mars 2021

Do të intensifikohen hulumtimet e përbashkëta ekonomike të Bankës Popullore dhe Fakultetit Ekonomik - Shkup të USHKM-së

Më shumë..

Shkup, 19 mars 2021

Zhvillime monetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Më shumë..

Shkup, 17 mars 2021

Nënkampionët e Kuizit Evropian të Parasë të viteve 2019 dhe 2020 ndanë përvojën e tyre me pjesëmarrësit e paraqitur në Kuizin Evropian të Parasë për vitin 2021

Më shumë..

Shkup, 12 mars 2021

Banka Popullore është në rrugën e duhur drejt Sistemit Evropian të Bankave Qendrore

Përfundon me sukses projekti i binjakëzimit „Forcimi i kapacitetit institucional të Bankës Popullore në rrugën drejt anëtarësimit të saj në SEBQ“

Më shumë..

Shkup, 10 mars 2021

Ulet norma bazë e interesit në mënyrë që të mbështetet më tej ekonomia e brendshme

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 9 mars 2021

Angelovska-Bezhoska në Raportin vjetor për barazi gjinore të OMFIF-it prestigjioz: Me përfshirje më të madhe të grave deri në potencial më të madh të ekonomive

Më shumë..

Shkup, 8 mars 2021

Sistemi financiar iu përgjigj me sukses sfidave të vitit të kaluar nga kriza e koronës, rregullatorët po monitorojnë vazhdimisht situatën

Mbahet mbledhja e Komitetit për Stabilitet Financiar

Më shumë..

Shkup, 5 mars 2021

Mbahet Sesioni i 38-të i Klubit të Hulumtuesve

Prezantohet punimi hulumtues i punuar në kuadër të projektit të binjakëzimit „Forcimi i kapacitetit institucional të Bankës Popullore në rrugën drejt anëtarësimit të saj në SEBQ“ të financuar nga Bashkimi Evropian.

Më shumë..

Shkup, 4 mars 2021

Banka Popullore vazhdon të zhvillojë më tej statistikën e llogarive financiare me mbështetjen e BE-së

Më shumë..

Shkup, 4 mars 2021

Mitreska: Politika monetare do të vazhdojë të jetë e relaksuar, si mbështetje në procesin e rimëkëmbjes së ekonomisë dhe mirëmbajtjen e ciklit të kredisë

Më shumë..

Shkup, 27 shkurt 2021

Projekt Binjakëzimi: Banka Popullore monitoron vazhdimisht standardet dhe praktikat e Bashkimit Evropian në fushën e mbikëqyrjes dhe rregullativës bankare

Më shumë..

Shkup, 26 shkurt 2021

Zhvillime më të rëndësishme në normat e interesit, në institucionet tjera financiare dhe zhvillimet në bilancin e pagesave

Më shumë..

Shkup, 26 shkurt 2021

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 25 shkurt 2021

Mbahet një takim pune për t’u përgatitur për Kuizin Evropian të Parasë

Më shumë..

Shkup, 21 shkurt 2021

Viceguvernatori Bajrami: Banka Popullore është një institucion profesional, një ekip i tërë qëndron pas të gjitha vendimeve

Intervisë për MIA-n

Më shumë..

Shkup, 20 shkurt 2021

„Standard & Poor’s“: Rritja e përgjithshme e bazës së depozitave në vitin 2020 konfirmon besimin e ruajtur

Më shumë..

Zhvillimet monetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Më shumë..

Shkup, 16 shkurt 2021

Banka Popullore publikoi përgjigje për pyetjet e parashtruara më shpesh në publik lidhur me kriptomonedhat

Më shumë..

Shkup, 15 shkurt 2021

Angelovska-Bezhoska: Banka Popullore do të fillojë me aktivitete për të mbështetur „financat e gjelbra“ dhe përqendrohet në mbështetjen e sektorit fintech

Më shumë..

Shkup, 10 shkurt 2021

Pozicionimi i politikës monetare vlerësohet si i përshtatshëm për kushtet makroekonomike

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 8 shkurt 2021

Sektori për shërbime financiare në Republikën e Maqedonisë së Veriut është i gatshëm për fintech transformim

Më shumë..