Shkup, 25 maj 2021

Viceguvernatorja Mitreska në takimin e BIS-it: Lëvizjet në çmimet e brendshme ndikohen kryesisht nga çmimet e importit - nuk ka shtrëngim të politikës monetare

Më shumë..

Shkup, 22 maj 2021

Ambasadorja Galovej: Banka Popullore arrin me sukses qëllimet e saj për ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe financiar

Më shumë..

Zhvillime monetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Më shumë..

Shkup, 21 maj 2021

EFSE do të vazhdojë të financojë projekte të suksesshme të Bankës Popullore në sferën e kulturës financiare dhe sektorit fintech

Më shumë..

Shkup, 21 maj 2021

Lidhet një Memorandum i ri Bashkëpunimi midis Bankës Popullore dhe Komisionit të Letrave me Vlerë

Më shumë..

Shkup, 20 maj 2021

Punim i Bankës Popullore: Zbatimi i konsolidimit afatmesëm fiskal dhe politikave të shpallura për rritje më të shpejtë ekonomike

Në kuadër të konferencës shkencore „Sfidat në politikën fiskale gjatë periudhës së pandemisë së Kovid-19 dhe perspektivat në periudhën e ardhshme“, të organizuar nga AMSHA-ja dhe Ministria e Financave

Më shumë..

Shkup, 20 maj 2021

Forcohet partneriteti midis Zyrës së Përhershme për Koordinim të Kombeve të Bashkuara dhe Bankës Popullore

Më shumë..

Uashington-Shkup, 19 maj 2021

Misioni i FMN-së: Inflacioni do të vazhdojë të jetë i moderuar dhe është një reflektim i faktorëve globalë

Më shumë..

Shkup, 18 maj 2021

Muzeu i Bankës Popullore me një sërë aktivitetesh me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Muzeve

Më shumë..

Shkup, 17 maj 2021

Takim pune i guvernatores së Bankës Popullore me përfaqësues të Odës së Pavarur të Hotelerisë

Më shumë..

Shkup, 12 maj 2021

Parashikimet e fundit makroekonomike të Bankës Popullore prezantohen përpara korit diplomatik dhe përfaqësuesve të institucioneve ndërkombëtare financiare

Më shumë..

Shkup, 12 maj 2021

Pozicionimi i politikës monetare vlerësohet si i përshtatshëm për kushtet makroekonomike

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 11 maj 2021

Prezantim: Rishikim i parashikimeve makroekonomike - maj 2021

Më shumë..

Shkup, 11 maj 2021

Miratohet Raporti i fundit tremujor i Bankës Popullore me rishikimet e fundit makroekonomike

Më shumë..

Shkup, 10 maj 2021

„Fitch“: Politika e besueshme e Bankës Popullore rezulton me inflacion të ulët dhe stabilitet financiar

Më shumë..

Shkup, 4 maj 2021

Nacevska: Të dhënat tregojnë se masat e marra nga Banka Popullore kanë dhënë rezultate në ecurinë e deritanishme të korona krizës

Më shumë..

Zhvillime të rëndësishme në normat monetare të interesit të bankave dhe shtëpive të kursimit

Më shumë..

Shkup, 29 prill 2021

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Miratohen Raporti Vjetor për vitin 2020 dhe Raporti për Rreziqet në Sistemin Bankar në vitin 2020

Më shumë..

Shkup, 28 prill 2021

Bashkëpunim me Bankën Popullore Kroate si pjesë e Programit Rajonal të BE-së për Bankat Qendrore nga Ballkani Perëndimor që synon forcimin e funksionit të marrëdhënieve ndërkombëtare

Më shumë..

Banka Popullore ndau Çmimin e Vitit për Hulumtues të Rinj për vitin 2021

Më shumë..

Shkup, 24 prill 2021

„Central Banking“ veçoi Angelovska-Bezhoskën midis tre guvernatoreve nga e gjithë bota që trajtojnë me sukses krizën aktuale

Njoftim nga MIA

Më shumë..

Shkup, 22 prill 2021

Strategjia Nacionale për Mbështetjen e Zhvillimit të Sektorit Fintech do të shtrojë rrugën për përshpejtimin e dixhitalizimit dhe aplikimin e arritjeve më të reja teknologjike në financa

Më shumë..

Shkup, 21 prill 2021

Zhvillime monetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Më shumë..

Shkup, 20 prill 2021

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Lehtësohet investimi në letra me vlerë jashtë vendit

Më shumë..

Shkup, 19 prill 2021

Hilbers nga FMN: Masat dhe vendimet e Bankës Popullore kontribuan në pasoja më të vogla të pandemisë mbi ekonominë maqedonase

Më shumë..

Shkup, 17 prill 2021

Takime pranverore: Takim i guvernatores së Bankës Popullore me drejtorin e Departamentit të FMN-së për Evropën

Më shumë..

Shkup, 14 prill 2021

Pozicionimi i politikës monetare vlerësohet si i përshtatshëm për kushtet makroekonomike - ruhet karakteri relaksues

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 12 prill 2021

Takim me Bjerde nga Banka Popullore: Të gjithë të dhënat tregojnë se sistemi bankar është i qëndrueshëm - kjo është thelbësore për ekonominë e përgjithshme maqedonase

Më shumë..

Shkup, 11 prill 2021

Takim me Departamentin për Statistika të FMN-së: Banka Popullore vazhdimisht publikon të dhëna statistikore me cilësi të lartë

Më shumë..

Shkup, 10 prill 2021

Takimet pranverore të FMN-së dhe Bankës Botërore: Masat e Bankës Popullore ndihmuan në forcimin e stabilitetit të sistemit bankar dhe kreditimit

Më shumë..