Shkup, 8 Shatori 2021

Urime 8 Shtatori - Dita e Pavarësisë

Më shumë..

Shkup, 7 shtator 2021

Angelovska-Bezhoska: Banka Popullore do vazhdojë të ndjekë politikë monetare të lehtësuar

Më shumë..

Shkup, 3 shtator 2021

Takimi Zimmer-Angelovska-Bezhoska: Funksionimi i suksesshëm i Bankës Popullore është vendimtar për ekonominë maqedonase

Më shumë..

Shkup, 1 shator 2021

U miratua Kodi i praktikave të mira për edukim financiar – Qasje e koordinuar e rregullatorëve financiar, sektorit privat dhe civil për edukim më efikas

Më shumë..

Zhvillimet më të rëndësishme në normat e interesit të bankave dhe shtëpive të kursimit, në institucionet tjera financiare (ITF) dhe zhvillimet në bilancin e pagesave

Më shumë..

Ftesë për Sesionin e 40-të të Klubit të Hulumtuesve

Më shumë..

Shkup, 27 gusht 2021

Këshilli i Bankës Popullore miratoi Raportin vjetor për stabilitet financiar

Sektori financiar po përballet mirë me rreziqet nga kriza e koronës dhe është gati t'iu përgjigjet edhe sfidave të ardhshme

Më shumë..

Shkup, 25 gusht 2021

Memorandum BP - AMS: Rritje e bashkëpunimit për forcimin e mëtejshëm të stabilitetit financiar

Më shumë..

Shkup, 24 gusht 2021

„Standard & Poor's“: Banka Popullore ruan me sukses stabilitetin e sistemit bankar

Më shumë..

Shkup, 23 gusht 2021

FMN i ndau vendit rreth 133 milionë të drejta të tërheqjes speciale

Më shumë..

Zhvillime monetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Më shumë..

Shkup, 11 gusht 2021

Qëndrimi aktual i politikës monetare është vlerësuar si i përshtatshëm për kushtet makroekonomike

Mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 9 gusht 2021

Fillon publikimi i tabelave të standardizuara të kredive dhe depozitave të bankave dhe shtëpive të kursimit në një pjesë të re të faqes së internetit të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 3 gusht 2021

Shfuqizohet Vendimi për kufizim të përkohshëm të shpërndarjes dhe pagesës së dividentës për aksionerët e bankave

Mbahet mbledhja e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 30 korrik 2021

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Zhvillime të rëndësishme në normat e interesit të bankave dhe shtëpive të kursimit

Më shumë..

Shkup, 25 korrik 2021

Angelovska-Bezhoska kyçet në nismën e "Central Banking" - promovimin e barazisë, diversitetit dhe përfshirjes

Më shumë..

Zhvillimet monetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Më shumë..

Banka Popullore dhe SHBM sollën udhëzime për bankat dhe shtëpitë e kursimit-për transparencë më të lartë dhe standardizim gjatë publikimit të informacioneve për depozita dhe kredi për popullatën

Më shumë..

Shkup, 14 korrik 2021

Politika monetare mbetet e lehtësuar

Më shumë..

Shkup, 13 korrik 2021

Angelovska-Bezhoska: Përfshirja më e madhe e gruas në sektorin bankar dhe në të gjitha segmentet e shoqërisë në tërësi, sjell përfitime të shumta ekonomike për shoqërinë

Më shumë..

Shkup, 13 korrik 2021

Bashkëpunim me Bankën e Portugalisë në kuadër të Programit rajonal të financuar nga BE për forcimin e kapaciteteve të Bankave Qendrore të Ballkanit Perëndimor për pajtueshmëri dhe harmonizim të mëtejshëm me kërkesat statistikore të ESCB

Më shumë..

Bruksel-Shkup, 12 korrik 2021

Institucionet e BE-së japin vlerësim të lartë për arritjet e Bankës Popullore në konstatimet e përbashkëta të Programit për Reforma Ekonomike të vitit të kaluar

Më shumë..

Shkup, 8 korrik 2021

Miratohet Strategjia e parë nacionale për edukim financiar dhe përfshirje financiare

Më shumë..

Shkup, 6 korrik 2021

Lidhet Memorandumi i ri bashkëpunimi midis Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bankës Popullore të Kroacisë

Më shumë..

Shkup, 2 korrik 2021

U mbajt sesioni i 39 -të i Klubit të Hulumtuesve

Më shumë..

Shkup, 1 korrik 2021

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 1 korrik 2021

Qytetarët gjithnjë e më shumë po shfrytëzojnë përfitimet e aplikacioneve celulare dhe tregtisë elektronike

Më shumë..

Shkup, 30 qershor 2021

Banka Popullore shpall konkurs për Çmimin e Vitit për Hulumtues të Rinj për vitin 2022

Më shumë..

Zhvillime të rëndësishme në normat e interesit të bankave dhe shtëpive të kursimit, zhvillimet të rëndësishme në borxhin e jashtëm, kërkesat e jashtme dhe pozicioni i investimeve ndërkombëtare

Më shumë..