Shkup, 29 tetor 2021

Mitreska: Rritja e depozitave vazhdoi me ritme solide edhe gjatë krizës së koronës

Shënohet Dita Botërore e Kursimeve

Më shumë..

Shkup, 27 Tetor 2021

Nacevska: Denari është stabil, inflacioni i moderuar - lëvizjet në tregjet ndërkombëtare do të stabilizohen në vitin 2022

Më shumë..

Shkup, 23 tetor 2021

Drejtori ekzekutiv i FMN Hilbers: Banka qendroi veproi në mënyrë të përshtatshme gjatë krizës

Më shumë..

Shkup, 21 tetor 2021

Drejtor i departamentit të satistikave të FMN-së: Në dy vitet e fundit, Banka Popullore ka arritur suksese të jashtëzakonshme në fushën e statistikave

Më shumë..

Shkup, 20 tetor 2021

Nacevska në Javën Botërore të Investitorëve të ashtuquajturit engjëj - biznesi: Kompanitë Fintek janë të interesuara për zhvillimin dhe ofrimin e shërbimeve të reja në sferën e pagesave – punohet në rregulloren

Më shumë..

Shkup, 20 tetor 2021

KE me vlerësimet më të larta për politikën monetare dhe Bankën Popullore në Raportin e Progresit për vitin 2021

Më shumë..

Shkup, 19 tetor 2021

Angelovska Bezhoska në Ditën e Statistikës Evropiane: të githa vendimet duhet të bazohen në të dhëna cilësore statistikore

Më shumë..

Shkup, 15 tetor 2021

Takim me kreun e Misionit të FMN-së: Inflacioni më i lartë kryesisht reflekton presionet globale, të cilat pritet të ulen në vitin 2022

Më shumë..

Shkup, 15 tetor 2021

Angelovska-Bezhoska në Samitin e „Ekonomist“: Investimi në sigurinë digjitale do jetë një nga prioritet kryesore për bankat

Më shumë..

Shkup, 14 tetor 2021

Angelovska-Bezhoska-Burns: Pavarësim dhe profesionalizim i Bankës Popullore për ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe financiar

Më shumë..

Shkup, 13 tetor 2021

Pozicionimi i politikës monetare vlerësohet si i përshtatshëm në kushtet makroekonomike

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 9 tetor 2021

Nacevska për TVM: Qytetarët gjithnjë e më shumë përfitojnë nga bankingu elektronik dhe shërbimet elektronike

Më shumë..

Shkup, 8 tetor 2021

Depozituesi Qendror i Letrave me Vlerë i ndau Bankës Popullore pllakatë për bashkëpunimin e suksesshëm

Më shumë..

Shkup, 7 tetor 2021

Takimi Angelovska-Bezhoska dhe Angelov: Aktiviteti ekonomik në gjysmën e parë të vitit përkon me parashikimet e Bankës Popullore

Më shumë..

Takim Angelovska-Bezhoska me drejtorin e FIZHT, Petrov: Strategjia e parë kombëtare për sektorin fintek deri në fund të vitit, nevojitet proces gjithëpërfshirës

Shkup, 6 tetor 2021

Më shumë..

Shkup, 3 tetor 2021

Angelovska-Bezhoska në ligjеratën vjetore të Institutit të Përbashkët të Vjenës: Masat mbështetëse, reformat strukturore dhe sistemi i shëndoshë bankar janë çelësi për zvogëlimin e rreziqeve për sektorin e korporatave në kushte të pandemisë

Më shumë..

Shkup, 2 tetor 2021

Angelovska-Bezhoska me fjalim drejtuar studentëve të Fakultetit ekonomik: Digjitalizimi formëson të ardhmen e vendeve të punës

Më shumë..

Shkup, 1 tetor 2021

U mbajt sesioni i rregullt i Këshillit të Bankës Popullore

Miratohet Raporti mbi rreziqet në sistemin bankar për tremujorin e dytë dhe Raporti Vjetor mbi mbikëqyrjen e funksionimit të sistemeve të pagesave në vitin 2020

Më shumë..

Shkup, 30 shtator 2021

Qytetarët po përdorin gjithnjë e më shumë përfitimet e digjitalizimit të pagesave, prakticitetin e aplikacioneve mobilare dhe pagesën me kartela pagesore në tregti

Më shumë..

Shkup, 30 shtator 2021

Takim Anita Angelovska-Bezhoska - Bas: Përgjigja për tejkalim më të shpejtë të krizës qëndron në investimet në digjitalizim dhe kapitalin njerëzor

Më shumë..

Shkup, 26 shtator 2021

Thirrje për hulumtuesit e rinjë: Çmimi i vitit i Bankës Popullore për punimin më të mirë shkencor mbi makroekonominë dhe veprimtarinë bankare

Më shumë..

Shkup, 24 shtator 2021

Takimi i guvernatorës së Bankës Popullore, Angelovska-Bezhoska me ambasadorin spanjoll, Serra

Transparenca e Bankës Popullore është bazë për besueshmërinë e politikave dhe stabilitetin makroekonomik

Më shumë..

Shkup, 23 shtator 2021

Mitreska: Politika monetare është një nga shtyllat e rimëkëmbjes së ekonomisë

Më shumë..

Shkup, 21 shtator 2021

Zhvillime monetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Më shumë..

Shkup, 17 shtator 2021

Mitreska: Masat e Bankës Qendrore të balancuara - për të mbështetur ekonominë dhe për të ruajtur stabilitetin

Zëvendësguvernatorja Ana Mitreska në panel diskutimin "Wood and Company" mbi ekonominë dhe politikën monetare

Më shumë..

Shkup, 17 shtator 2021

Jubile i vogël – mbahet sesioni i 40-të i Klubit të Hulumtuesve i formuar nga Banka Popullore

Edhe në kushtet e imponuara nga pandemia, interesi për veprimtarinë hulumtuese nuk zbutet dhe interesi për prezantimin e punimeve në seancat e Klubit është konstant.

Më shumë..

Shkup, 17 shtator 2021

Në bashkëpunim me INFE-OECD dhe Ministrinë e Financave të Holandës, po intensifikohen aktivitetet për implementim të Strategjisë kombëtare për Edukim Financiar dhe Përfshirje Financiare

Punëtori për implementim të sukseshëm të Strategjisë: "Përpjekje të koordinuara për forcim të edukim financiar në Maqedoninë e Veriut"

Më shumë..

Shkup, 15 shtator 2021

Norma bazë e interesit mbetet në nivelin 1.25%

Më shumë..

Shkup, 15 shtator 2021

Angelovska-Bezhoska: Në korniza globale, kriza e koronës ka goditur më shumë gratë, duke theksuar nevojën për aktivitete të zgjeruara për barazi gjinore

Më shumë..

Shkup, 13 shtator 2021

Mbahet mbledhje e rregullt e Komitetit për stabilitet financiar

Më shumë..