Скопје, 18 септември 2020 година

Одржана 36. сесија на Клубот на истражувачите

Прочитај повеќе..

Скопје, 16 септември 2020 година

Поставеноста на монетарната политика оценета како соодветна на макроекономските услови

Редовна седница на КОМП: Основната каматна стапка и понудата на благајнички записи се непроменети. Остварувањата на економијата генерално се во согласност со очекувањата на Народната банка.

Прочитај повеќе..

Скопје, 11 септември 2020 година

Ангеловска-Бежоска на гувернерски состанок на БИС: Потребно е да се работи на натамошно јакнење на сајбер-безбедноста на финансискиот сектор

Прочитај повеќе..

Скопје, 9 септември 2020 година

Средба Ангеловска-Бежоска – Бесими: Финансиската и севкупната макроекономска стабилност се и остануваат заеднички приоритет

Прочитај повеќе..

Скопје, 5 септември 2020 година

„Стандард и Пурс“: Денарот и банкарскиот систем се и остануваат стабилни

Прочитај повеќе..

Скопје, 1 септември 2020 година

Одржана редовна седница на Советот на Народната банка

Усвоен Извештајот за финансиската стабилност во 2019 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 1 септември 2020 година

Банките можат да овозможат втор период на одложена отплата на кредитните обврски

Прочитај повеќе..

Скопје, 1 септември 2020 година

Граѓаните сѐ поинтензивно ги ползуваат придобивките од дигиталните канали за плаќање

Соопштение за движењата кај плаќањата во вториот квартал од 2020 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 31 август 2020 година

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците, движењата во платниот биланс и движењата кај останатите финансиски институции

Прочитај повеќе..

Скопје, 24 август 2020 година

Интервју со гувернерката Ангеловска-Бежоска за весникот „Вечер“: Банките се сигурни и стабилни, парите на граѓаните се безбедни

Прочитај повеќе..

Скопје, 21.08.2020 година

Монетарни движења во Република Северна Македонија

Прочитај повеќе..

Скопје, 18 август 2020 година

ЕЦБ за првпат овозможи Народната банка да има пристап до девизна ликвидност во евра

Прочитај повеќе..

18 август 2020 година

ЕЦБ и Народната банка на Република Северна Македонија воспоставија репо-линија за обезбедување девизна ликвидност во евра

Прочитај повеќе..

Скопје, 14 август 2020 година

Средба на Претседателот Пендаровски со гувернерката на Народната банка

Прочитај повеќе..

Скопје, 14 август 2020 година

Соопштение на Комитетот за финансиска стабилност

Прочитај повеќе..

Скопје, 12 август 2020 година

Информации за физичките и правните лица коишто биле клиенти на „Еуростандард банка“ ад Скопје

Прочитај повеќе..

Скопје, 12 август 2020 година

Соопштение на Народната банка и Фондот за осигурување на депозити

Прочитај повеќе..

Скопје, 12 август 2020 година

Основната каматна стапка и понудата на благајнички записи се непроменети

Одржана редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка

Прочитај повеќе..

Скопје, 5 август 2020 година

Ангеловска-Бежоска: Девизните дознаки од иселениците и лицата на привремена работа во странство се важни за македонската економија

Интервјуа за австралиското радио СБС и е-магазинот „Анторис“

Прочитај повеќе..

Скопје, 31 јули 2020 година

Одржана редовна седница на Советот на Народната банка

Прочитај повеќе..

Скопје, 31 јули 2020 година

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците

Прочитај повеќе..