Bankat, shtëpitë e kursimeve, këmbimoret dhe subjektet juridike që ofrojnë shërbime transfer i shpejtë i parave vazhdojnë të punojnë

Më shumë..

Skopje, 18.3.2020

Angelovska-Bezhoska: Situata makroekonomike është e qëndrueshme, Banka Popullore do të japë kontribut maksimal për trajtimin e sfidave

Më shumë..

Skopje, 18.3.2020

Këshilli i Bankës Popullore miratioi disa vendime për mbështetjen e ekonomisë

Më shumë..

Shkup, 17.03.2020

Të zvogëlohet përdorimi i parave të gatshme në denarë dhe valutë të huaj për të mbrojtur shëndetin

Rekomandime shtesë nga Banka Popullore

Më shumë..

Skopje, 16.3.2020

Mbledhje e jashtëzakonshme e KOMP-it: Vendim për uljen e normës bazë të interesit të Bankës Popullore në 1,75%

Më shumë..

Lajmërim lidhur me punën e bankave, shtëpive të kursimit, këmbimoreve dhe subjekteve private ofrues të shërbimeve transfer i shpejtë i parave

Më shumë..

Shkup, 12.03.2020

Informacione nga Banka Popullore lidhur me masat për parandalimin e përhapjes së virusit Kovid-19 (koronavirusi)

Më shumë..

Shkup, 12.03.2020

Angelovska-Bezhoska: Sistemi bankar është i qëndrueshëm ndaj goditjeve të mundshme

Më shumë..

Shkup, 11.03.2020

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 07.02.2020

„Standard & Poor’s“ konfirmon vlerësimin „BB-“ të kredisë në vendit tonë, me një perspektivë stabile

Më shumë..

Shkup, 03.03.2020

Guvernatorja Angelovska-Bezhoska kryesoi me seancën për ndikimin e tranzicionit të energjisë mbi ekonominë dhe financat në konferencën e Bankës Qendrore të Holandës

Më shumë..

Shkup, 26.02.2020

Miratohet Raporti për realizimin e Programit të Punës për vitin 2019: Përmirësim i përgjegjësisë shoqërore dhe rritje e transparencës së Bankës Popullore

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 25.02.2020

Takim pune për përgatitjen e Kuizit Evropian të Parasë: Interesim mjaft i rritur për edukimin financiar

Më shumë..

Shkup, 12.02.2020

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 30.01.2020

Miratohet Raporti i fundit tremujor i Bankës Popullore

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 28.01.2020

Raporti i FMN-së për vitin 2019: Politika monetare është e përshtatshme, ndërsa sistemi bankar i shëndoshë

Më shumë..

Shkup, 22.01.2020

Nënshkruhet një memorandum bashkëpunimi ndërmjet Bankës Popullore dhe Komisionit për Mbrojtje të Konkurrencës

Më shumë..

16.01.2020

Angelovska-Bezhoska në „Euromoney“: Bazat ekonomike lënë hapësirë për zbatimin e një politike të qetë monetare

Më shumë..

Shkup, 15.01.2020

Vendim për uljen e normës bazë të interesit të Bankës Popullore në 2%

Më shumë..

13.01.2020

Guvernatorja e Bankës Popullore dhe ministrja e Financave në Forumin e Evropës Qendrore dhe Lindore të „Euromoney“

Më shumë..

Shkup, 10.01.2019

Emetohen dhe lëshohen në qarkullim monedha të reja për koleksionim

Më shumë..