Shkup, 13.5.2020

Banka Popullore miratoi një pako të re masash monetare

Mbledhja e KOMP-it: Ulet norma bazë e interesit, zvogëlohet shuma e ofruar e bonove të bankës qendrore dhe zgjerohet shtrirja e instrumenteve për sigurimin e likuiditetit në denarë të sistemit bankar

Më shumë..

Shkup, 10.5.2020

Të dhënat nga Regjistri Kreditor do të lëshohen falas

Më shumë..

Shkup, 7.5.2020

Angelovska-Bezhoska: Përdorimi i bankingut elektronik është rritur ndjeshëm

Nga intervista për Top Tema, Telma TV

Më shumë..

Shkup, 5.5.2020

Rishikim i parashikimeve makroekonomike - maj 2020

Më shumë..

Shkup, 5.5.2020

Miratohet Raporti i fundit tremujor i Bankës Popullore me parashikimet makroekonomike për periudhën e viteve 2020-2022

Më shumë..

Shkup, 3.5.2020

Angelovska-Bezhoska: Banka Popullore është garantuese e stabilitetit të çmimeve dhe denarit

Nga intervista për „Nezavisen.mk“

Më shumë..

Shkup, 2.5.2020

Të mbrojmë së bashku shëndetin publik

Rekomandime lidhur me pagesën e ndihmës financiare nga mbrojtja sociale dhe e fëmijëve

Më shumë..

Shkup, 1.5.2020

Stabiliteti financiar do të ruhet

Komiteti për Stabilitet Financiar zhvilloj një mbledhje me pjesëmarrjen e të gjithë rregullatorëve financiar

Më shumë..

Takim me Bankën Botërore: Masat e Bankës Popullore janë të përshtatshme për të mbështetur ekonominë dhe janë garanci shtesë për ruajtjen e stabilitetit financiar

Më shumë..

Shkup, 29.4.2020

Banka Popullore është duke arritur me sukses qëllimet e saj dhe sistemi bankar është i përgatitur për t’u marrë me krizën e koronës

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore Miratohet Raporti vjetor për vitin 2019 dhe Raporti për rreziqet në sistemin bankar në vitin 2019

Më shumë..

Shkup, 26.4.2020

Mbetemi konsistent në ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe stabilitetit të monedhës vendase

Fjala e guvernatores së Bankës Popullore me reastin e 28 vjetorit të pavarësisë monetare

Më shumë..

Shkup, 23.4.2020

Të mbrojmë së bashku shëndetin publik

Rekomandime lidhur me pagesën e pensioneve të prillit

Më shumë..

Shkup, 23.4.2020

Guvernatorja e Bankës Popullore dhe ministrja e Financave në takim me drejtorin e Departamentit të FMN-së për Evropën

Njoftim i përbashkët i Bankës Popullore dhe Ministrisë së Financave

Më shumë..

Shkup, 22.4.2020

Raporti i FMN-së: Ruajtja e stabilitetit financiar mbetet prioritet, sistemi bankar është i qëndrueshëm

Më shumë..

Shkup, 20.4.2020

Angelovska-Bezhoska: Nuk pritet rritje e normës së inflacionit

Nga intervista për revistën javore „Kapital“

Më shumë..

Shkup, 18.4.2020

Subvencionet e duhanit tashmë janë në llogaritë bankare

Më shumë..

Shkup, 17.4.2020

Angelovska-Bezhoska: Denari mbetet stabil. Mbështetja financiare nga FMN do të ndihmojë në sigurimin e mbështetjes nga burime të tjera

Nga intervista për Zërin e Amerikës

Më shumë..

Shqup, 16.4.2020

Guvernatorja e Bankës Popullore në takim me drejtoreshën e FMN-së

Më shumë..

Shkup, 13.4.2020

Mbledhja e KOMP-it: Zvogëlohet shuma e ofruar e bonove të bankës qendrore

Fondet e lëshuara pritet të ofrojnë mbështetje shtesë për ekonominë maqedonase duke nxitur aktivitetin e kredisë së sistemit bankar

Më shumë..

Angelovska-Bezhoska: Mbështetja financiare e FMN-së do të mundësojë hapësirë më të madhe për lehtësimin e politikës monetare dhe mbështetjen e kredisë

Më shumë..

Shkup, 11.4.2020

Vendim i FMN-së: Vendi ynë merr një mbështetje financiare prej rreth 176 milionë euro

Njoftim i përbashkët i Bankës Popullore dhe Ministrisë së Financave

Më shumë..

Shkup, 4.4.2020

Koordinim i shtuar për ruajtjen e stabilitetit financiar

Nënshkruhet një memorandum për bashkëpunim, avancohet roli dhe zgjerohet përbërja e Komitetit për Stabilitet Financiar dhe formohen dy nënkomitete

Më shumë..

Shkup, 3.4.2020

Angelovska-Bezhoska: Presim lehtësim të kushteve financiare si për qytetarët ashtu edhe për sektorin e korporatave

Nga intervista për TV21

Më shumë..

Shkup, 31.3.2020

Angelovska-Bezhoska: Sistemi bankar ka kapacitet të ofrojë mbështetje për popullsinë dhe kompanitë. Denari është dhe do të mbetet i stabil

Nga intervista për TV24

Më shumë..

Shkup, 28.3.2020

Denari është dhe do të mbetet stabil - nuk ka ndryshime në nivelin e kursit të tij të këmbimit

Më shumë..

Shkup, 26.3.2020

MIRATOHET DEKRETI: Ndryshimi i kushteve të marrëveshjes së kredisë së qytetarëve dhe firmave të prekura do të mund të kryhet më shpejt dhe më thjeshtë

Njoftim i përbashkët i Bankës Popullore dhe Ministrisë së Financave

Më shumë..

Shkup, 22.3.2020

Angelovksa-Bezhoska: Mundësitë për ndryshim të kushteve të marrëveshjes së kredisë janë më të favorshme për qytetarët e prekur vetëm me një moratorium, po punohet për një rregullore mbi zbatim efikas dhe të shpejtë

Më shumë..

Shkup, 20.3.2020

Miratohen ndryshime rregullatore: Mundësohet fleksibilitet më i madh për bankat dhe shëtpitë e kursimeve për të lehtësuar barrën financiare të huamarrësve

Më shumë..

Shkup, 19.3.2020

Angelovska-Bezhoska për MIA: Denari është i qëndrueshëm, depozitat të sigurta

Më shumë..

Skopje, 19.3.2020

Mbahet mbledhja e Komitetit për Stabilitet Financiar

Sistemi bankar është i qëndrueshëm dhe bankat vazhdojnë të ofrojnë shërbime për qytetarët dhe kompanitë

Më shumë..