Shkup, 14 gusht 2020

Takim i Kryetarit Pendarovski me guvernatoren e Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 14 gusht 2020

Njoftim i Komitetit për Stabilitet Financiar

Më shumë..

Shkup, 12 gusht 2020

Informacione për personat fizikë dhe juridikë që kanë qenë klientë të „Eurostandard banka“ ad Shkup

Më shumë..

Shkup, 12 gusht 2020

Njoftim i Bankës Popullore dhe Fondit për Sigurimin e Depozitave

Më shumë..

Shkup, 12 gusht 2020

Norma bazë e interesit dhe oferta e bonove të bankës qendrore nuk ndryshojnë

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare

Më shumë..

Shkup, 5 gusht 2020

Angelovska-Bezhoska: Dërgesat në valutë nga emigrantët dhe personat që përkohësisht punojnë jashtë vendit janë të rëndësishme për ekonominë maqedonase

Intervistat për Radion Shtetërore Australiane SBS dhe për revistën elektronike „Antoris“

Më shumë..

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 24 korrik 2020

Banka Popullore filloi me mbajtjen e një serie punëtorish elektronike për gazetarët

Më shumë..

Shkup, 17 korrik 2020

Banka Popullore dhe OKM bashkërisht do të përkushtohen për përmirësimin e mëtutjeshëm të mbrojtjes së konsumatorëve - përdoruesve të shërbimeve të bankave dhe shtëpive të kursimit

Më shumë..

Shkup, 16 korrik 2020

Norma bazë e interesit dhe oferta e bonove të bankës qendrore nuk ndryshojnë

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare

Më shumë..

Shkup, 9 korrik 2020

Banka Popullore është fituese e çmimit të „Komercbank“ për vitin 2019 për cilësi të shkëlqyeshme gjatë përpunimit të pagesave komerciale dhe transferimeve financiare

Më shumë..

Shkup, 30 qershor 2020

Banka Popullore shpalli konkursin për Çmimin e Vitit për Hulumtues të Rinj për vitin 2021

Më shumë..

Shkup, 26 qershor 2020

Një përfaqësues i vendit tonë përsëri nënkampion evropian i Kuizit Evropian të Parasë

Hristijan Andovski nga Velesi e fitoi vendin e dytë në edicionin e sivjetshëm të garës më të madh evropiane në sferën e edukimit financiar

Më shumë..

Shkup, 24 qershor 2020

Angelovska-Bezhoska: Qytetarët duhet të jenë të qetë - nuk do të ketë zhvlerësim, denari do të mbetet i qëndrueshëm

Më shumë..

Shkup, 23 qershor 2020

Angelovska-Bezhoska: Spekulimet lidhur me kursin e këmbimit të denarit nuk mbështeten nga argumentet ekonomike

Deklarata e guvernatores së Bankës Popullore për „Faktor“

Më shumë..

Shkup, 17.6.2020

Norma bazë e interesit dhe oferta e bonove të bankës qendrore janë të pandryshuara, rritje e rezervave valutore

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare

Më shumë..

Shkup, 17.6.2020

Përfaqësuesit e vendit tonë ishin më të shumtët në finalen e madhe të Kuizit Evropian të Parasë

Më shumë..

Shkup, 16.6.2020

Takimi Angelovska-Bezhoska - Galovej:Politika e përshtatshme monetare, stabiliteti i garantuar i çmimeve dhe stabiliteti i denarit janë një nga shtyllat më të forta të ekonomisë maqedonase

Më shumë..

Shkup, 11.6.2020

Angelovska-Bezhoska mori pjesë në Forumin Vjetor të Nismës së Vjenës

Nisma e Vjenës siguron një platformë të rëndësishme për dialog në sektorin financiar edhe gjatë krizës së koronës

Më shumë..

Shkup, 8.6.2020

Qytetarët po përdorin gjithnjë e më shumë kartat e pagesave dhe bankingun elektronik

Më shumë..

Shkup, 5 qershor 2020

Anita Angelovska-Bezhoska mori pjesë në Takimin e 43-të të Klubit të Guvernatorëve

Më shumë..

Shkup, 31.5.2020

Angelovska-Bezhoska për „Global kapital“: Edhe gjatë trajtimit të krizës së koronës nuk duhet t’i harrojmë reformat strukturore me të cilat do të rritet potenciali afatgjatë i ekonomisë

Më shumë..

Shkup, 30.5.2020

Тë mbrojmë së bashku shëndetin publik

Rekomandime lidhur me pagesën e ndihmës financiare nga mbrojtja sociale dhe mbrojtja e fëmijëve

Më shumë..

Shkup, 29.5.2020

Afër 500 nxënës morën pjesë në garën nacionale të Kuizit Evropian të Parasë

Më shumë..

Shkup, 29.5.2020

Shqyrtohet Informacioni vjetor për pagesat në vitin 2019 dhe miratohet një Vendim i ri për metodologjinë e menaxhimit të rrezikut të likuiditetit me qëllim harmonizim të mëtejshëm me standardet e Bazelit dhe rregullativën e BE-së

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 25 maj 2020

Të mbrojmë së bashku shëndetin publik

Rekomandime lidhur me pagesën e pensioneve të muajit maj

Më shumë..

Shkup, 22.5.2020

Do të mbahet gara kombëtare e Kuizit Evriopian të Parasë

Më shumë..

Shqup, 19.5.2020

Vendi ynë ka realizimin më të madh të rekomandimeve për reformat ekonomike të BE-së për vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë..

Shkup, 16.5.2020

„Standard and Poor’s“ dhe „Fitch“ Politika monetare është e përshtatshme dhe sistemi bankar është i shëndoshë dhe i qëndrueshëm

Më shumë..

Shkup, 15.5.2020

Banka Popullore ndau Çmimin Vjetor për Hulumtues të Rinj për vitin 2020

Më shumë..