Shkup, 29 tetor 2020

Viceguvernatorja Nacevska: Të gjithë treguesit konfirmojnë se rezervat valutore janë në gjendje jashtëzakonisht të mirë

Më shumë..

Shkup, 27 tetor 2020

Angelovska-Bezhoska - Gir: Pajtueshmëria e vendit me standardet e BE-së në fushën e politikës monetare është në një nivel të përparuar, falë mbështetjes së plotë të BE-së

Më shumë..

Shkup, 22 tetor 2020

Banka Popullore lidh Marrëveshje bashkëpunimi me Bankën Qendrore Evropiane në fushën e mbrojtjes së kartëmonedhave në euro nga falsifikimi

Më shumë..

Shkup, 21 tetor 2020

Drejtori ekzekutiv në FMN, De Lanoj: Banka Popullore veproi drejt me revokimin e lejes së „Eurostandard Banka“

Më shumë..

Shkup, 20 tetor 2020

FMN: Pavarësisht Kovid krizës, Banka Popullore vazhdon të përparojë dukshëm në fushën e statistikës

Më shumë..

Shkup, 20 tetor 2020

Takime me përfaqësues të lartë të FMN-së: Forcimi i stabilitetit financiar është i një rëndësie të madhe për rimëkëmbjen e ekonomisë maqedonase

Më shumë..

Shkup, 17 tetor 2020

Banka Popullore intensifikoi aktivitetet për avancimin e shërbimeve të pagesave dhe mbështetjen e sektorit fintech

Vazhdon zbatimi i suksesshëm i projektit „Forcimi i kapacitetit institucional të Bankës Popullore në rrugën drejt anëtarësimit të saj në Sistemin Evropian të Bankave Qendrore“, i financuar nga Bashkimi Evropian. Prezantim i ekspertëve nga Banka e Lituanisë.

Më shumë..

Shkup, 14 tetor 2020

Në kuadër të Takimeve Vjetore të FMN-së dhe Bankës Botërore: Takim me ekipin e Departamenit për Çështje Fiskale të FMN-së

Më shumë..

Shkup, 14 tetor 2020

Takim Angelovska-Bezhoska - Paoluçi: Masat e Bankës Popullore ishin të përshtatshme dhe ndihmuan në zbutjen e efekteve nga Kovid kriza

Më shumë..

Shkup, 14 tetor 2020

Pozicionimi i politikës monetare vlerësohet si i përshtatshëm për kushtet makroekonomike

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 13 tetor 2020

Publikohen rezultate e Anketës së fundit të Bankës Popullore mbi pritjet e inflacionit dhe pritjet për lëvizjen e PBB-së reale

Më shumë..

Shkup, 9 tetor 2020

Banka Popullore fillon me botimin e rregullt të të dhënave të reja më të hollësishme për investimet e rezidentëve në letra të huaja me vlerë

Zgjerohet grupi i të dhënave statistikore për portfolio investimet

Më shumë..

Shkup, 8 tetor 2020

Vlerësime pozitive për Bankën Popullore në Raportin e fundit të Komisionit Evropian

Më shumë..

Shkup, 5 tetor 2020

Bankat presin rritje të mbështetjes së kredisë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe zhvillime pozitive në drejtim të fintech aktiviteteve

Publikohen rezultatet e Anketës mbi perceptimet bankare për aktivitetet e biznesit dhe rreziqet në vitin 2020

Më shumë..

Shkup, 1 tetor 2020

Angelovska-Bezhoska: Masat monetare ndihmojnë për një rritje të qëndrueshme të mbështetjes së kredisë

Më shumë..

Shkup, 30 shtator 2020

Viceguvernatorja Mitreska në „East Jour Fixe“: Ekonomia maqedonase kapërcen Kovid krizën me baza më të forta krahasuar me krizën financiare globale të vitit 2008

Më shumë..

Shkup, 25 shtator 2020

Çmime për më të mirët e Kuizit Evropian të Parasë

Më shumë..

Shkup, 24 shtator 2020

Angelovska-Bezhoska: Një rritje më e shpejtë e ekonomive të vogla kërkon eksporte më të mëdha dhe thellim të integrimit në ekonominë ndërkombëtare

Më shumë..

Shkup, 20 shtator 2020

Anketa e Bankës Popullore: Besimi në sistemin e brendshëm financiar është i lartë

Më shumë..

Shkup, 18 shtator 2020

Mbahet Sesioni i 36-të i Klubit të Hulumtuesve

Më shumë..

Shkup, 18 shtator 2020

Njoftim i Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 16 shtator 2020

Pozicionimi i politikës monetare vlerësohet si e përshtatshme për kushtet makroekonomike

Mbledhja e rregullt e KPOM-it: Norma bazë e interesit dhe oferta e bonove të bankës qendrore janë të pandryshuara. Arritjet e ekonomisë janë kryesisht në pajtim me pritjet e Bankës Popullore.

Më shumë..

Shkup, 11 shtator 2020

Angelovska-Bezhoska në Takimin e Guvernatorëve të BSHN-së: Është e nevojshme të punohet në forcimin e mëtejshëm të sigurisë kibernetike të sistemit financiar

Më shumë..

Shkup, 9 shtator 2020

Takim Angelovska-Bezhoska - Besimi: Stabiliteti financiar dhe stabiliteti i përgjithshëm makroekonomik janë dhe mbeten një prioritet i përbashkët

Më shumë..

Shkup, 5 shtator 2020

„Standard and Poor’s“: Denari dhe sistemi bankar janë dhe mbeten të qëndrueshëm

Më shumë..

Shkup, 1 shtator 2020

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Miratohet Raporti për stabilitetin financiar në vitin 2019

Më shumë..

Shkup, 1 shtator 2020

Bankat mund të sigurojnë një periudhë të dytë të pagesës së shtyrë të detyrimeve të kredisë

Më shumë..

Shkup, 18 gusht 2020

Për herë të parë, BQE i mundësoi Bankës Popullore të ketë qasje në likuiditet në valutë të huaj në euro

Më shumë..