Shkup, 30 dhjetor 2020

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 29 dhjetor 2020

Drejtori i Departamentit për Statistikë të FMN-së: Publikimi i statistikave të llogarive financiare është një arritje e madhe e Bankës Popullore - thjeshtë vazhdoni me punën e mirë!

Më shumë..

Shkup, 29 dhjetor 2020

Për herë të parë, Banka Popullore publikoi të dhëna statistikore për llogaritë vjetore financiare të ekonomisë maqedonase

Më shumë..

Shkup, 22 dhjetor 2020

Forcohet dhe përmirësohet bashkëpunimi midis Bankës Popullore dhe AMSHA-së - përmes mendimit shkencor deri te investimet e përbashkëta për mirëqenien e ekonomisë maqedonase

Më shumë..

Shkup, 21 dhjetor 2020

Takim i guvernatores Anita Angelovska-Bezhoska me ambasadorin francez Siril Bomgartner

Mbështetje për profesionalitetin e Bankës Popullore dhe rezultatet e arritura në trajtimin e krizës

Më shumë..

Shkup, 18 dhjetor 2020

Banka Popullore intensifikon aktivitetet për rritjen e transparencës së ofruesve të shërbimeve të pagesave

Mbahet një prezantim në kuadër të twinning projektit „Forcimi i kapacitetit institucional të Bankës Popullore në rrugën drejt anëtarësimit të saj në SEBQ“

Më shumë..

Shkup, 18 dhjetor 2020

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 18 dhjetor 2020

Mbahet Sesioni i 37-të i Klubit të Hulumtuesve

Më shumë..

Shkup, 17 dhjetor 2020

Guvernatorja Angelovska-Bezhoska mori pjesë në panelin e CEF, Slloveni

Më shumë..

Shkup, 16 dhjetor 2020

Pozicionimi i politikës monetare është vlerësuar si i përshtatshëm për kushtet makroekonomike

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 12 dhjetor 2020

Banka Popullore organizoi një punëtori rajonale statistikore dedikuar sfidave të statistikës të cilat i imponoi pandemia e Kovid-19.

Më shumë..

Shkup, 11 dhjetor 2020

Parashikimet e fundit makroekonomike të Bankës Popullore prezantohen përpara korit diplomatik dhe përfaqësuesve të institucioneve financiare ndërkombëtare

Më shumë..

Shkup, 10 dhjetor 2020

Angelovska-Bezhoska në „Erste investors brekfëst“: Periudha e kushteve më të relaksuara financiare në sistemin bankar duhet të përdoret për financimin e projekteve produktive dhe inovative.

Më shumë..

Shkup, 9 dhjetor 2020

Qytetarët gjithnjë e më shumë po përdorin përfitimet e kanaleve dixhitale të pagesave

Njoftim për zhvillimet e pagesave në tremujorin e tretë të vitit 2020

Më shumë..

Shkup, 7 dhjetor 2020

Prezantim: Rishikim i parashikimeve makroekonomike - nëntor, 2020

Më shumë..

Shkup, 7 dhjetor 2020

Miratohet Raporti i fundit tremujor i Bankës Popullore me rishikimet më të fundit makroekonomike

Këshilli i Bankës Popullore mbajti mbledhjen e rregullt në të cilën u shqyrtua dhe miratua Raporti i fundit tremujor i cili përfshin parashikimet e fundit makroekonomike të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 30 nëntor 2020

Angelovska-Bezhoska: Politika monetare do të mbetet e relaksuar për të mbështetur rimëkëmbjen ekonomike

Më shumë..

Shkup, 23 nëntor 2020

Ditët e Edukimit Financiar - edukimi financiar është interes publik

Më shumë..

Shkup, 23 nëntor 2020

Takim me drejtorin e ri ekzekutiv në FMN, Hilbers: Profesionalizmi dhe standardet e larta në punën e bankës qendrore janë thelbësore për FMN-në

Më shumë..

Uashington - Shkup, 20 nëntor 2020

Misioni i FMN-së: Ruajtja e pavarësisë së Bankës Popullore është me rëndësi thelbësore

Më shumë..

Shkup, 19 nëntor 2020

Për herë të parë, Banka Popullore do të zhvillojë trajnim për trajnerë në fushën e edukimit financiar në bashkëpunim me sektorin civil

Më shumë..

Shkup, 16 nëntor 2020

Javën e ardhshme mbahet edicioni i katërt i Ditëve të Edukimit Financiar

Më shumë..

Shkup, 14 nëntor 2020

„Fitch“: Themelet e shëndosha të sektorit bankar, së bashku me mbështetjen e duhur të politikave, japin kontribut të rëndësishëm në zbutjen e goditjes nga pandemia

Më shumë..

Shkup, 11 nëntor 2020

Pozicionimi i politikës monetare është i përshtatshëm për kushtet makroekonomike

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 8 nëntor 2020

Viceguvernatorja Nacevska: Transpozimi i direktivave dhe rregulloreve të BE-së do të krijojë një mjedis konkurrues për një rritje sasiore dhe cilësore të shërbimeve të pagesave

Më shumë..

Shkup, 6 nëntor 2020

Angelovska-Bezhoska në konferencën e Bankës Qendrore Austriake: Politika monetare e BQE-së ka efekte pozitive të transmetimit në ekonominë maqedonase

Më shumë..

Shkup, 3 nëntor 2020

Sistemi financiar iu përgjigj me sukses goditjes fillestare të Kovid krizës dhe është i gatshëm të trajtojë sfidat e mëtejshme

Mbahet mbledhja e Komitetit për Stabilitet Financiar

Më shumë..

Shkup, 2 nëntor 2020

Angelovska-Bezhoska: Kjo është kriza e parë në të cilën reagimi fillestar i Bankës Popullore është lehtësimi dhe jo shtrëngimi i politikës monetare.

Më shumë..

Shkup, 31 tetor 2020

Publikohen rezultatet e konkursit tradicional për nxënës me rastin e Ditës Botërore të Kursimit

Më shumë..

Shkup, 30 tetor 2020

Shënohet Dita Botërore e Kursimit

Më shumë..