Shkup, 16 shkurt 2021

Banka Popullore publikoi përgjigje për pyetjet e parashtruara më shpesh në publik lidhur me kriptomonedhat

Më shumë..

Shkup, 8 shkurt 2021

Sektori për shërbime financiare në Republikën e Maqedonisë së Veriut është i gatshëm për fintech transformim

Më shumë..

Shkup, 06.12.2019

Punëtori në Bankën Popullore: Do të përgatitet një Strategji kombëtare për mbështetje të fintech sektorit

Më shumë..

Shkup, 19.11.2019

Banka Popullore hapi Portën e Inovacionit - mbështetje më intensive për zhvillimin e fintech sektorit në vendin tonë

Më shumë..

Shkup, 11.11.2019

Punëtori në Bankën Popullore: Si të mbështetet në mënyrë më të përshtatshme zhvillimi i një ekosistemi fintech inovativ?

Më shumë..