Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Adresa:

Bul. Kuzman Josifovski Pitu nr. 1

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut 

Telefon:

02 3108 108; 3108 219; 3108 212; centrali

02 3215 181; 3215 235; 3215 477; 3235 146; centrali – Drejtoria për statistikë

Fax: 02 3108 357 qendra


Internet Faqja: /

Zyrtari për ndërmjetësim me informacione publike

Jançe Lekovski

e-mail: [email protected]

Maja Andreevska

e-mail: [email protected] 


Lista e informacioneve publike

Formularë: Kërkesë për qasje te informacionet me karakter publik

Formularë: Ankesë

Vendim për përcaktimin e kompensimit për harxhime material për informacionin e dhënë