Shkup, 06.12.2019

Punëtori në Bankën Popullore: Do të përgatitet një Strategji kombëtare për mbështetje të fintech sektorit

Më shumë..

Shkup, 11.11.2019

Punëtori në Bankën Popullore: Si të mbështetet në mënyrë më të përshtatshme zhvillimi i një ekosistemi fintech inovativ?

Më shumë..

Shkup, 29.05.2018

BPRM-ja realizoi punëtori njëditore për FinTech

Me mbështetjen e Fondit për Zhvillimin e Fondit Evropian për Evropën Juglindore (EFSE DF)

Më shumë..