Çfarë janë kriptomonedhat?

Si duken kriptomonedhat?

Cilat janë dallimet midis kriptomonedhave dhe monedhave sovrane (parave)?

A emetojnë bankat qendrore monedha dixhitale?

Cili është roli i Bankës Popullore lidhur me kriptomonedhat?

A mund të kryhen pagesa me kriptomonedha në Republikën e Maqedonisë së Veriut?

A është i ligjshëm investimi në kriptomonedha në vendet e huaja dhe çfarë trajtimi kanë këto transaksione në vendet e huaja?

A janë kriptomonedhat depozita?

Cilat janë rreziqet e investimit në kriptomonedha?


Duhet të theksohet se këto përgjigje të paraqitura për pyetjet e parashtruara më shpesh në publik lidhur me kriptomonedhat përfaqësojnë pikëpamje të bazuara në informacionet aktualisht të disponueshme. Duke pasur parasysh që tema lidhur me kriptomonedhat në plan global është në zhvillim e sipër, ekziston mundësia që qëndrimet e prezantuara të pësojnë ndryshime dhe plotësime të mëtejshme në varësi të standardeve që do të zhvillohen në lidhje me kriptomonedhat globalisht.