Прашалник за активностите на банката/штедилницата за примена на новата Одлука за методологијата за управување со кредитниот ризик

Преземи