Претпристапна помош
Билтени за проекти

Соопштение на НБРМ, 22.1.2013

Народната банка на Република Македонија и Европската централна банка го претставија проектот за соработка финансиран од ЕУ

Прочитај повеќе..

Managing turbulent times – The ECB and EMU from 2008 to 2013, Frank Moss, European Central Bank, Skopje, January 2013 (PDF)

Прочитај повеќе..

Говор на Амбасадорот Орав на отворањето на проектот за соработка на Евросистемот со Народната банка, Скопје, 22 јануари 2013 година (PDF)

Прочитај повеќе..

Воведна изјава на г-дин Френк Мос, директор на Генералниот директорат за меѓународни и европски односи при Европската централна банка, на прес-конференција во Скопје на 22 Јануари 2013 година по повод првиот состанок на Управниот комитет за проектот

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 7.12.2012

Евро-системот започнува со спроведување проект финансиран од ЕУ во Народната банка на Република Македонија

Прочитај повеќе..