Shkup, 19.3.2020

Angelovska-Bezhoska për MIA: Denari është i qëndrueshëm, depozitat të sigurta

Më shumë..

Skopje, 19.3.2020

Mbahet mbledhja e Komitetit për Stabilitet Financiar

Sistemi bankar është i qëndrueshëm dhe bankat vazhdojnë të ofrojnë shërbime për qytetarët dhe kompanitë

Më shumë..

Bankat, shtëpitë e kursimeve, këmbimoret dhe subjektet juridike që ofrojnë shërbime transfer i shpejtë i parave vazhdojnë të punojnë

Më shumë..

Skopje, 18.3.2020

Angelovska-Bezhoska: Situata makroekonomike është e qëndrueshme, Banka Popullore do të japë kontribut maksimal për trajtimin e sfidave

Më shumë..

Skopje, 18.3.2020

Këshilli i Bankës Popullore miratioi disa vendime për mbështetjen e ekonomisë

Më shumë..

Shkup, 17.03.2020

Të zvogëlohet përdorimi i parave të gatshme në denarë dhe valutë të huaj për të mbrojtur shëndetin

Rekomandime shtesë nga Banka Popullore

Më shumë..

Skopje, 16.3.2020

Mbledhje e jashtëzakonshme e KOMP-it: Vendim për uljen e normës bazë të interesit të Bankës Popullore në 1,75%

Më shumë..

Lajmërim lidhur me punën e bankave, shtëpive të kursimit, këmbimoreve dhe subjekteve private ofrues të shërbimeve transfer i shpejtë i parave

Më shumë..

Shkup, 12.03.2020

Informacione nga Banka Popullore lidhur me masat për parandalimin e përhapjes së virusit Kovid-19 (koronavirusi)

Më shumë..