Shkup, 13.4.2020

Mbledhja e KOMP-it: Zvogëlohet shuma e ofruar e bonove të bankës qendrore

Fondet e lëshuara pritet të ofrojnë mbështetje shtesë për ekonominë maqedonase duke nxitur aktivitetin e kredisë së sistemit bankar

Më shumë..

Angelovska-Bezhoska: Mbështetja financiare e FMN-së do të mundësojë hapësirë më të madhe për lehtësimin e politikës monetare dhe mbështetjen e kredisë

Më shumë..

Shkup, 11.4.2020

Vendim i FMN-së: Vendi ynë merr një mbështetje financiare prej rreth 176 milionë euro

Njoftim i përbashkët i Bankës Popullore dhe Ministrisë së Financave

Më shumë..

Shkup, 4.4.2020

Koordinim i shtuar për ruajtjen e stabilitetit financiar

Nënshkruhet një memorandum për bashkëpunim, avancohet roli dhe zgjerohet përbërja e Komitetit për Stabilitet Financiar dhe formohen dy nënkomitete

Më shumë..

Shkup, 3.4.2020

Angelovska-Bezhoska: Presim lehtësim të kushteve financiare si për qytetarët ashtu edhe për sektorin e korporatave

Nga intervista për TV21

Më shumë..

Shkup, 31.3.2020

Angelovska-Bezhoska: Sistemi bankar ka kapacitet të ofrojë mbështetje për popullsinë dhe kompanitë. Denari është dhe do të mbetet i stabil

Nga intervista për TV24

Më shumë..

Shkup, 28.3.2020

Denari është dhe do të mbetet stabil - nuk ka ndryshime në nivelin e kursit të tij të këmbimit

Më shumë..

Shkup, 26.3.2020

MIRATOHET DEKRETI: Ndryshimi i kushteve të marrëveshjes së kredisë së qytetarëve dhe firmave të prekura do të mund të kryhet më shpejt dhe më thjeshtë

Njoftim i përbashkët i Bankës Popullore dhe Ministrisë së Financave

Më shumë..

Shkup, 22.3.2020

Angelovksa-Bezhoska: Mundësitë për ndryshim të kushteve të marrëveshjes së kredisë janë më të favorshme për qytetarët e prekur vetëm me një moratorium, po punohet për një rregullore mbi zbatim efikas dhe të shpejtë

Më shumë..

Shkup, 20.3.2020

Miratohen ndryshime rregullatore: Mundësohet fleksibilitet më i madh për bankat dhe shëtpitë e kursimeve për të lehtësuar barrën financiare të huamarrësve

Më shumë..