Shkup, 5.5.2020

Rishikim i parashikimeve makroekonomike - maj 2020

Më shumë..

Shkup, 5.5.2020

Miratohet Raporti i fundit tremujor i Bankës Popullore me parashikimet makroekonomike për periudhën e viteve 2020-2022

Më shumë..

Shkup, 3.5.2020

Angelovska-Bezhoska: Banka Popullore është garantuese e stabilitetit të çmimeve dhe denarit

Nga intervista për „Nezavisen.mk“

Më shumë..

Shkup, 2.5.2020

Të mbrojmë së bashku shëndetin publik

Rekomandime lidhur me pagesën e ndihmës financiare nga mbrojtja sociale dhe e fëmijëve

Më shumë..

Shkup, 1.5.2020

Stabiliteti financiar do të ruhet

Komiteti për Stabilitet Financiar zhvilloj një mbledhje me pjesëmarrjen e të gjithë rregullatorëve financiar

Më shumë..

Takim me Bankën Botërore: Masat e Bankës Popullore janë të përshtatshme për të mbështetur ekonominë dhe janë garanci shtesë për ruajtjen e stabilitetit financiar

Më shumë..

Shkup, 29.4.2020

Banka Popullore është duke arritur me sukses qëllimet e saj dhe sistemi bankar është i përgatitur për t’u marrë me krizën e koronës

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore Miratohet Raporti vjetor për vitin 2019 dhe Raporti për rreziqet në sistemin bankar në vitin 2019

Më shumë..

Shkup, 23.4.2020

Të mbrojmë së bashku shëndetin publik

Rekomandime lidhur me pagesën e pensioneve të prillit

Më shumë..

Shkup, 20.4.2020

Angelovska-Bezhoska: Nuk pritet rritje e normës së inflacionit

Nga intervista për revistën javore „Kapital“

Më shumë..

Shkup, 17.4.2020

Angelovska-Bezhoska: Denari mbetet stabil. Mbështetja financiare nga FMN do të ndihmojë në sigurimin e mbështetjes nga burime të tjera

Nga intervista për Zërin e Amerikës

Më shumë..