Shkup, 31.5.2020

Angelovska-Bezhoska për „Global kapital“: Edhe gjatë trajtimit të krizës së koronës nuk duhet t’i harrojmë reformat strukturore me të cilat do të rritet potenciali afatgjatë i ekonomisë

Më shumë..

Shkup, 30.5.2020

Тë mbrojmë së bashku shëndetin publik

Rekomandime lidhur me pagesën e ndihmës financiare nga mbrojtja sociale dhe mbrojtja e fëmijëve

Më shumë..

Shkup, 29.5.2020

Shqyrtohet Informacioni vjetor për pagesat në vitin 2019 dhe miratohet një Vendim i ri për metodologjinë e menaxhimit të rrezikut të likuiditetit me qëllim harmonizim të mëtejshëm me standardet e Bazelit dhe rregullativën e BE-së

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 25 maj 2020

Të mbrojmë së bashku shëndetin publik

Rekomandime lidhur me pagesën e pensioneve të muajit maj

Më shumë..

Shkup, 19.5.2020

Angelovska-Bezhoska: Niveli i lartë i rezervave valutore dhe sistemi i shëndoshë bankar lejojnë t’u përgjigjemi sfidave të krizës së koronës me masa të përshtatshme

Fjala e guvernatores së Bankës Popullore, Anita Angelovska-Bezhoska, në Dialogun Ekonomik dhe Financiar midis BE-së, Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë, 19 maj 2020, video-konferencë

Më shumë..

Shqup, 19.5.2020

Vendi ynë ka realizimin më të madh të rekomandimeve për reformat ekonomike të BE-së për vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë..

Shkup, 16.5.2020

„Standard and Poor’s“ dhe „Fitch“ Politika monetare është e përshtatshme dhe sistemi bankar është i shëndoshë dhe i qëndrueshëm

Më shumë..

Shkup, 13.5.2020

Banka Popullore miratoi një pako të re masash monetare

Mbledhja e KOMP-it: Ulet norma bazë e interesit, zvogëlohet shuma e ofruar e bonove të bankës qendrore dhe zgjerohet shtrirja e instrumenteve për sigurimin e likuiditetit në denarë të sistemit bankar

Më shumë..

Shkup, 10.5.2020

Të dhënat nga Regjistri Kreditor do të lëshohen falas

Më shumë..

Shkup, 7.5.2020

Angelovska-Bezhoska: Përdorimi i bankingut elektronik është rritur ndjeshëm

Nga intervista për Top Tema, Telma TV

Më shumë..