Shkup, 30 shtator 2020

Viceguvernatorja Mitreska në „East Jour Fixe“: Ekonomia maqedonase kapërcen Kovid krizën me baza më të forta krahasuar me krizën financiare globale të vitit 2008

Më shumë..

Shkup, 24 shtator 2020

Angelovska-Bezhoska: Një rritje më e shpejtë e ekonomive të vogla kërkon eksporte më të mëdha dhe thellim të integrimit në ekonominë ndërkombëtare

Më shumë..

Shkup, 1 shtator 2020

Bankat mund të sigurojnë një periudhë të dytë të pagesës së shtyrë të detyrimeve të kredisë

Më shumë..

Shkup, 24 qershor 2020

Angelovska-Bezhoska: Qytetarët duhet të jenë të qetë - nuk do të ketë zhvlerësim, denari do të mbetet i qëndrueshëm

Më shumë..

Shkup, 23 qershor 2020

Angelovska-Bezhoska: Spekulimet lidhur me kursin e këmbimit të denarit nuk mbështeten nga argumentet ekonomike

Deklarata e guvernatores së Bankës Popullore për „Faktor“

Më shumë..

Shkup, 17.6.2020

Norma bazë e interesit dhe oferta e bonove të bankës qendrore janë të pandryshuara, rritje e rezervave valutore

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare

Më shumë..

Shkup, 16.6.2020

Takimi Angelovska-Bezhoska - Galovej:Politika e përshtatshme monetare, stabiliteti i garantuar i çmimeve dhe stabiliteti i denarit janë një nga shtyllat më të forta të ekonomisë maqedonase

Më shumë..

Shkup, 11.6.2020

Angelovska-Bezhoska mori pjesë në Forumin Vjetor të Nismës së Vjenës

Nisma e Vjenës siguron një platformë të rëndësishme për dialog në sektorin financiar edhe gjatë krizës së koronës

Më shumë..

Shkup, 8.6.2020

Qytetarët po përdorin gjithnjë e më shumë kartat e pagesave dhe bankingun elektronik

Më shumë..

Shkup, 3 qershor 2020

Përgjigje për pyetjet lidhur me Udhëzimin për ndryshim të Udhëzimit për zbatimin e Vendimit për përmbajtjen dhe mënyrën e funksionimit të Regjistrit kreditor

Pyetje lidhur me zbatimin e Udhëzimit gjatë gjendjes së jashtëzakonshme lidhur me pandeminë e Kovid-19

Më shumë..