Shkup, 5 mars 2023

Ме video incizim shënohet fillimi i projektit për forcimin e kapaciteteve të bankave qendrore në vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë..

Shkup, 27 gusht 2021

Këshilli i Bankës Popullore miratoi Raportin vjetor për stabilitet financiar

Sektori financiar po përballet mirë me rreziqet nga kriza e koronës dhe është gati t'iu përgjigjet edhe sfidave të ardhshme

Më shumë..

Shkup, 3 gusht 2021

Shfuqizohet Vendimi për kufizim të përkohshëm të shpërndarjes dhe pagesës së dividentës për aksionerët e bankave

Mbahet mbledhja e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 10 mars 2021

Ulet norma bazë e interesit në mënyrë që të mbështetet më tej ekonomia e brendshme

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 4 shkurt 2021

BQE-ja e vazhdoi vlefshmërinë e repo linjës dhe i mundësoi Bankës Popullore qasje në likuiditetin valutor në euro deri në mars të vitit 2022

Më shumë..

Shkup, 3 nëntor 2020

Sistemi financiar iu përgjigj me sukses goditjes fillestare të Kovid krizës dhe është i gatshëm të trajtojë sfidat e mëtejshme

Mbahet mbledhja e Komitetit për Stabilitet Financiar

Më shumë..

Shkup, 2 nëntor 2020

Angelovska-Bezhoska: Kjo është kriza e parë në të cilën reagimi fillestar i Bankës Popullore është lehtësimi dhe jo shtrëngimi i politikës monetare.

Më shumë..

Shkup, 20 tetor 2020

FMN: Pavarësisht Kovid krizës, Banka Popullore vazhdon të përparojë dukshëm në fushën e statistikës

Më shumë..

Shkup, 14 tetor 2020

Takim Angelovska-Bezhoska - Paoluçi: Masat e Bankës Popullore ishin të përshtatshme dhe ndihmuan në zbutjen e efekteve nga Kovid kriza

Më shumë..

Shkup, 1 tetor 2020

Angelovska-Bezhoska: Masat monetare ndihmojnë për një rritje të qëndrueshme të mbështetjes së kredisë

Më shumë..