Është një koleksion në të vërtetë i jashtëzakonshëm i cili do ju udhëheqë nëpër historinë e prodhimtarisë së monedhave duke filluar që nga koha e paionëve. Deri më tani, ky është muzeu me ekspozitën më mirë të prezantuar në vend.

Thammy Evans, Macedonia, Bradt Travel Guides, 2009, fq. 146.