Годишна ревизија на податоците од екстерните статистики 


Ревизија на податоците во екстерните статистики за периодот 2014 - 2021 година, спроведена во септември 2022 годинаПреземи      


Ревизија на податоците во екстерните статистики за 2019 и 2020 година, спроведена во септември 2021 годинаПреземи   
 

Ревизија на податоците во екстерните статистики за 2018 и 2019 година, спроведена во септември 2020 годинаПреземи  


Ревизија на податоците во екстерните статистики за 2017 и 2018 година, спроведена во септември 2019 годинаПреземи  

Ревизија на податоците во екстерните статистики за 2016 и 2017 година, спроведена во септември 2018 годинаПреземи    


Ревизија на податоците во екстерните статистики за 2015 и 2016 година, спроведена во септември 2017 година. Преземи