Скопје, 24 јули 2023 година

Главната економистка на НБ, Крстевска: Преку поттикнување на штедењето до стабилизација на инфлацијата

Прочитај повеќе..

Септември 2022 година, Загреб

Презентација на Анета Крстевска, главен економист, на Годишниот состанок за регионалниот проект за техничка помош за финансиска едукација, во организација на ИНФЕ/ОЕЦД, Министерството за финансии на Холандија и Хрватска народна банка

Отпорноста, финансиската едукација и инклузија на населението во Северна Македонија

Прочитај повеќе..

Скопје, 24 ноември 2022

Главниот економист Крстевска на конференцијата на М6 Едукативен центар „Чекор напред“: Разликата меѓу нашата инфлација и инфлацијата на ЕУ е одраз на домашни структурни фактори

Прочитај повеќе..

Интервју на Анета Крстевска, главен економист, во е-магазинот Заштита на интересите на потрошувачите, на Организацијата на потрошувачите на Македонија, октомври 2021 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 8 јули 2021

Презентација на Анета Крстевска, главен економист, Стратегија за финансиска едукација и финансиска инклузија на Република Северна Македонија, 2021-25, Промоција на Стратегијата за финансиска едукација и финансиска инклузија

Прочитај повеќе..

Скопје, 25.2.2020 година

Презентација на Анета Крстевска, главен економист - Употреба на платежните картички во практиката – Работна средба со наставниот кадар за подготовка за „Европскиот квиз за парите“

Прочитај повеќе..

Прага, 16 септември 2019 година

Презентација на Анета Крстевска, главен економист, Глобалното економско окружување: осврт кон ризиците за економиите во развој – Работна група за монетарна политика и финансиска стабилност при Клубот на гувернери

(достапно само на англиски јазик)

Прочитај повеќе..

Скопје, 22.2.2019 година

Презентација на Анета Крстевска, главен економист, Лични финансии, пари и банки - подготовка за „Европскиот квиз за парите“

Прочитај повеќе..

Истанбул, 28.01.2019

Презентација на Анета Крстевска, главен економист, Осврт кон комуникацијата и транспарентноста на централните банки - Работна група за монетарна политика и финансиска стабилност при Клубот на Гувернери, 28.јануари, 2019, Истанбул

(достапно само на англиски јазик)

Прочитај повеќе..

Сараево, 15.11.2018

Презентација на Анета Крстевска, главен економист, Де-евроизација на македонската економија: трендови и тековни активности

Централна банка на Босна и Херцеговина, Конференција „Иднината на готовината“, Сараево, 15 ноември 2018 (достапно само на англиски јазик)

Прочитај повеќе..