Интервју на Анета Крстевска, главен економист, во е-магазинот Заштита на интересите на потрошувачите, на Организацијата на потрошувачите на Македонија, октомври 2021 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 8 јули 2021

Презентација на Анета Крстевска, главен економист, Стратегија за финансиска едукација и финансиска инклузија на Република Северна Македонија, 2021-25, Промоција на Стратегијата за финансиска едукација и финансиска инклузија

Прочитај повеќе..

Скопје, 25.2.2020 година

Презентација на Анета Крстевска, главен економист - Употреба на платежните картички во практиката – Работна средба со наставниот кадар за подготовка за „Европскиот квиз за парите“

Прочитај повеќе..

Прага, 16 септември 2019 година

Презентација на Анета Крстевска, главен економист, Глобалното економско окружување: осврт кон ризиците за економиите во развој – Работна група за монетарна политика и финансиска стабилност при Клубот на гувернери

(достапно само на англиски јазик)

Прочитај повеќе..

Скопје, 22.2.2019 година

Презентација на Анета Крстевска, главен економист, Лични финансии, пари и банки - подготовка за „Европскиот квиз за парите“

Прочитај повеќе..

Истанбул, 28.01.2019

Презентација на Анета Крстевска, главен економист, Осврт кон комуникацијата и транспарентноста на централните банки - Работна група за монетарна политика и финансиска стабилност при Клубот на Гувернери, 28.јануари, 2019, Истанбул

(достапно само на англиски јазик)

Прочитај повеќе..

Сараево, 15.11.2018

Презентација на Анета Крстевска, главен економист, Де-евроизација на македонската економија: трендови и тековни активности

Централна банка на Босна и Херцеговина, Конференција „Иднината на готовината“, Сараево, 15 ноември 2018 (достапно само на англиски јазик)

Прочитај повеќе..

Скопје, 2.11.2018

Презентација на Анета Крстевска, главен економист, Монетарната политика и најнови макроекономски движења во македонската економија

ЕРСТЕ, 6-ти Појадок на инвеститорите, Скопје, Македонија, 2 ноември, 2018 (достапно само на англиски јазик)

Прочитај повеќе..

Хаг, 28.09.2018

Презентација на Анета Крстевска, главен економист, Финансиската едукација во Македонија: тековна поставеност и идни предизвици

Почетен состанок на Проектот за техничка помош за финансиска едукација на ОЕЦД/ИНФЕ во рамки на програмата на Конституенцата на Министерството за финансии на Холандија, Хаг, 28 септември, 2018 (достапно само на англиски јазик)

Прочитај повеќе..